Namnsättning av gator och platser

Bollebygds kommuns namnberedning är det beredande organet vid namngivning av detaljplaner och offentliga miljöer så som kommundelar, kommunikationsstråk, broar, parker, torg, kommunala anläggningar och institutioner m.m.

Namnberedningen består av en grupp politiker med god lokalkännedom och kunskap om kommunens historia och med ett intresse och engagemang för frågorna. Alla kommundelar/tätorter i kommunen representeras av någon politiker i namnberedningen. I namnberedningen ingår också tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, som bidrar med praktisk kunskap om bland annat geodata och plan- och byggplanering.

Samhällsbyggnadsnämnden har delegation från kommunstyrelsen att besluta i namngivningsärenden efter förslag från namnberedningen. Namnberedningen dokumenterar och motiverar förslag till beslut. Namnberedningen sammanträder vid behov.

Om du har frågor om adressättning kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, se information i högerspalten.