Upphandling och inköp

Bollebygds kommun lyder som alla andra offentliga verksamheter under lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kommunen upphandlar regelbundet inom ett stort antal områden.

Vid alla affärer utom de under direktupphandlingsgränsen (586 907 kr) måste inköp annonseras och gå ut i någon form av offentlig upphandling. Det bästa sättet att bli leverantör till kommunen är att lämna anbud i en sådan upphandling.

Bollebygd genomför del del upphandlingar på egen hand, men upphandlingar genomförs även genom upphandlingssamverkan mellan Borås Stad, Ulricehamns kommun, Tranemo kommun, och Svenljunga kommun.