Ungdomsrådet 2016

Ungdomsrådet

Känner du till att det finns ett ungdomsråd i Bollebygds kommun?

Ungdomsrådet arbetar för att du som ung ska få vara med och påverka i kommunen. Om du vill veta mer om ungdomsrådet eller hur du, din klass eller skola kan vara med och påverka så mejla eller skicka brev till Ungdomsrådet så tar de kontakt med dig.

Ett politiskt beslut har tagits i syfte att öka barn och ungdomars delaktighet och möjlighet till att påverka. Därför har kommunstyrelsen de senaste åren avsatt 100 000 kr som barn och ungdomar genom en demokratisk process i elevråd och ungdomsrådet fördelar mellan olika åtgärder. Elevråden får lämna förslag på hur pengarna kan användas.

Ledamöter i ungdomsrådets styrelse:
Simon Persson, Nicolas Bredell, Melvin Lundgren, Julius Lindgren och Elsa Lange.

Det finns fler ungdomar som engagerar sig i Ungdomsrådet, men detta är dem som planerar aktiviteter just nu!

Ungdomsrådet har en Facebooksida som heter Bollebygds ungdomsrådlänk till annan webbplats.