Beställa slamtömning

Här kan du beställa slamtömning direkt i vårt formulär.

Formuläret skickas till vår kundtjänst som tar hand om beställningen.

Akut tömning görs inom 24 timmar.
Budad tömning görs inom 3 arbetsdagar.

Under jourtid måndag till fredag efter kl. 16.00, och på helger, ska du kontakta LBC direkt. Kontaktuppgifter finns i kolumnen till höger.

Vilken typ av tömning gäller det *
Multiple selectionUser information