Utsikt från Bergadalen

Bergadalen

Området är beläget i den nordöstra delen av Bollebygds tätort, cirka två kilometer norr om centrum. Samtliga tomter inom Bergadalens första etapp är nu sålda. Beräknad säljstart för de cirka 20 kommunala tomter som planeras inom etapp två och tre är 2019/2020.

Tillåten byggnation

För fullständiga bestämmelser se plankartan i högerspalten. Nedan sammanfattas några av planbestämmelserna.

Tomt får bebyggas till maximalt 30 procent av tomtarean.

På tomten får friliggande villa eller parhus i högst två våningar uppföras. Suterängvåning ska utföras om det är lämpligt för anpassning till befintlig mark.

Komplementbyggnad, exempelvis garage, carport eller uthus, får ha en maximal byggnadshöjd om tre meter och en byggnadsarea om 50 kvadratmeter.

Prenumerera på lediga tomter

Om du vill prenumerera på lediga tomter på Bergadalen skriver du in din e-postadress i högerkolumnen på denna sida, klickar i prenumerera och klickar på ok. Din e-postadress sparas i vårt webbpubliceringssystem och vi behöver den för att du ska kunna få ett mejl varje gång vi publicerar ny information. Den sparas så länge du vill prenumerera på vår information. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under ”Om webbplatsen”. Du kan också prenumerera på andra nyheter och information via vår samlingssida för prenumerationer.