Utsikt från Bergadalen

Bergadalen

Området är beläget i den nordöstra delen av Bollebygds tätort, cirka två kilometer norr om centrum. Bergadalen etapp ett rymmer 13 kommunala tomter.

Tomter

Tomt

Areal (kvadratmeter)

Pris

Status

1

852

700 000

SÅLD

2

988

730 000

SÅLD

3

1402

770 000

SÅLD

4

1228

730 000

SÅLD

5

1100

700 000

SÅLD

6

863

700 000

SÅLD

7

778

630 000

SÅLD

8

947

630 000


9

884

630 000

Reserverad

10

1269

700 000

SÅLD

11

1244

730 000

SÅLD

12

1102

730 000

SÅLD

13

1036

730 000

SÅLD

Tillåten byggnation

För fullständiga bestämmelser se plankartan i högerspalten. Nedan sammanfattas några av planbestämmelserna.

Tomt får bebyggas till maximalt 30 procent av tomtarean.

På tomten får friliggande villa eller parhus i högst två våningar uppföras. Suterängvåning ska utföras om det är lämpligt för anpassning till befintlig mark.

Komplementbyggnad, exempelvis garage, carport eller uthus, får ha en maximal byggnadshöjd om tre meter och en byggnadsarea om 50 kvadratmeter.