Politiska handlingar

Protokoll och kallelser

På den här sidan kan du hitta kallelser med tillhörande handlingar och protokoll från kommunens nämnder och råd.

En vecka innan en nämnd sammanträder ska en kallelse publiceras. Kallelsen består av en lista över de ärenden som nämnden ska besluta om och handlingar som innehåller information och beslutsunderlag i respektive ärende.

Kallelserna publiceras på kommunens sammanträdesportal Meetingslänk till annan webbplats. Här finns även de protokoll som förs under sammanträdena. Med undantag för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott är Meetings öppen för alla. 

Kallelser och protokoll som är äldre än oktober 2013 finns publicerade nedan.

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll, samt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll publiceras i mapparna nedan. Detta beror på att det kan förekomma personuppgifter som ska skyddas enligt PUL (Personuppgiftslagen). På grund av detta kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de handlingar och protokoll som publiceras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll publiceras också nedan.

Fullständiga originalhandlingar och protokoll förvaras i kommunens diarium och kan begäras ut.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden

Äldre protokoll

På sammanträdesportalen finns protokoll publicerade från och med oktober 2013. I mapparna nedan finns nämndernas äldre protokoll från och med år 2008.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
BUN protokoll 100125.pdföppnas i nytt fönster 216.1 kB 2015-09-30 12.11
BUN protokoll 100222.pdföppnas i nytt fönster 298.7 kB 2015-09-30 12.11
BUN protokoll 100322.pdföppnas i nytt fönster 334.9 kB 2015-09-30 12.11
BUN protokoll 100419.pdföppnas i nytt fönster 256 kB 2015-09-30 12.11
BUN protokoll 100524.pdföppnas i nytt fönster 273.4 kB 2015-09-30 12.11
BUN protokoll 100614.pdföppnas i nytt fönster 297.3 kB 2015-09-30 12.11
BUN protokoll 100823.pdföppnas i nytt fönster 131.8 kB 2015-09-30 12.11
BUN protokoll 100920.pdföppnas i nytt fönster 247.8 kB 2015-09-30 12.11
BUN protokoll 101025.pdföppnas i nytt fönster 232.4 kB 2015-09-30 12.11
BUN protokoll 101122.pdföppnas i nytt fönster 213.9 kB 2015-09-30 12.11
BUN protokoll 101206.pdföppnas i nytt fönster 278.7 kB 2015-09-30 12.11

Rådens protokoll

Bollebygds kommun har flera råd för att öka delaktigheten och involvera olika medborgargrupper i det kommunala arbetet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ungdomsrådet
Rådet för funktionsnedsatta