Avgifter och taxor

Kommunfullmäktige beslutar om de avgifter och taxor som ska gälla för kommunens verksamheter.

Bygg, miljö och trafik

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avgifter vid handläggning av brandfarlig och explosiv vara.pdf 581.2 kB 2015-11-06 13.31
Avgift för trafiktillstånd.pdf 22.9 kB 2015-11-06 13.31
Felparkeringsavgift.pdf 9 kB 2015-11-06 13.31
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena.pdf 78.7 kB 2015-11-06 13.35
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden.pdf 90.1 kB 2015-11-06 13.35
Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.pdf 150.9 kB 2015-11-06 13.35
Taxa för nedtagning och bortforsling av enstaka träd på kommunens mark.pdf 6.9 kB 2015-11-06 13.35
Renhållningstaxa.pdf 155.5 kB 2015-11-06 13.31
Plan- och bygglovtaxa.pdf 180.2 kB 2015-11-06 13.31
Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf 70.6 kB 2017-03-10 11.48
Vatten- och avloppstaxa för Bollebygds kommun 2018.pdf 110.7 kB 2018-01-05 15.37

Skola och förskola

Information om hur du överklagar ett beslut hittar du under fliken Överklaga beslutlänk till annan webbplats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avgift för förlorat busskort.pdf 65.8 kB 2015-11-09 12.38
Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.pdf 75.7 kB 2015-11-09 09.28
Ansökan om Tilläggsbelopp.pdf 66.1 kB 2017-01-25 14.04
Beslut om riksprislista.pdf 231.7 kB 2017-01-25 14.04
Beslut resursfördelningsmodell och prislista.pdf 869 kB 2017-01-25 14.04
Prislistor bidrag på lika villkor.pdf 789 kB 2017-01-25 14.04
Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.pdf 289.3 kB 2017-01-25 14.04

Omsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hyresnivå för LSS-boende.pdf 30.3 kB 2016-10-11 20.16
Taxetabell avgifter för vård och omsorg 2015.pdf 72.7 kB 2015-11-09 11.02

Övrigt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxa för externa gäster på Restaurang Bollegården.pdf 55.5 kB 2015-11-06 13.35
Taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar.pdf 81.1 kB 2015-11-06 13.35
Biblioteksavgifter.pdf 27.2 kB 2015-11-06 13.31
Avgift för lotteritillstånd.pdf 23.9 kB 2015-11-06 13.31
Taxa för kopiering av allmänna handlingar.pdf 168.4 kB 2015-10-15 10.58