Mobilmeny.

26 september 2023

Bygg- och miljöenheten nya telefontider

Från och med 2 oktober 2023 kommer bygg- och miljöenheten att ha följande telefontider.

Byggenheten

Måndag: 13:00-14:30
Tisdag: Rådgivningstelefonen är stängd
Onsdag: 10:00-11:30
Torsdag: 13:00-14:30
Fredag: 10:00-11:30

Till bygg kan du ringa om du har frågor om bygglov, strandskydd, rivning, uppsättning av skyltar, förhandsbesked, installation av kamin med mera.

Miljöenheten

Måndag: Rådgivningstelefonen är stängd
Tisdag: 13.00-14.30
Onsdag: 10.00-11.30
Torsdag: 13.00-14.30
Fredag: Rådgivningstelefonen är stängd

Till miljö kan du ringa om du har frågor om enskilda avlopp, livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, biltvätt, köldmedier med mera.

Vi ser fram emot ditt samtal!