Mobilmeny.

Kontakta oss

Kommunhuset i Bollebygd

Kommunhuset i Bollebygd

Bollebygds kommun

Postadress: 517 83 Bollebygd
Besöksadress: Ballebovägen 2
Telefon: 033-23 13 00
E-post: kommunen@bollebygd.se
Fax: 033-23 14 28

Våra öppettider

Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30
Fredag klockan 8.00-15.00

Måndag-fredag 8.00-15.00 (mitten av juni – mitten av augusti)
20 juli till 31 juli har vi öppet 8-12
Växel och reception har lunchstängt mellan 12.00-13.00

Kommunens diarium, allmänna handlingar

Telefon: 0734-64 70 10

Fakturaadress

Bollebygds kommun
BOL0101
Box 110 517 23 Bollebygd
Organisationsnummer: 212000-2973

JournumVA-jour

VA-jour

Vid problem med vatten eller avlopp på kvällar och helger.
Telefon: 033-430 55 66

Fastighetsjour

Telefon: 033-430 55 55

Social jour

Telefon: 112

Kommunalråd

Michael Plogell (FR), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0734-64 70 02
E-post: michael.plogell@bollebygd.se

Lars-Erik Olsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon: 0734-64 70 03
E-post: lars-erik.olsson@bollebygd.se

Kontakter inom våra verksamheter

Barn och utbildning 
Omsorg och stöd
Uppleva och göra
Bygga, bo, miljö, trafik och infrastruktur 
Näringsliv och arbete
Kommun och politik

Medarbetare kan även nås via e-post: fornamn.efternamn@bollebygd.se.

Barn och utbildning

Namn

Telefonnummer

Utbildningschef

0734-64 72 00

Utvecklingsledare

0734-64 72 02

Utvecklingsledare

0734-64 72 10

Skolskjutssamordnare

0734-64 72 09

Bollebygdskolan 7-9


Expedition

0734-64 72 17

Rektor

0734-64 72 03

Rektor

0734-64 72 11

Bollebygdskolan F-3


Expedition

0734-64 72 18

Rektor

0734-64 72 07

Biträdande rektor

0734-64 72 12

Speciallärare

0734-64 72 20

Fritidshem Vatten

0734-64 72 72

Fritidshem Luft

0734-64 72 74

Fritidshem Eld

0734-64 72 75

Fritidshem Jord äldrefritids

0734-64 72 76

Fritidshem Solen

0734-64 72 77
0734-64 72 70

Bollebygdskolan 4-6


Expedition

0734-64 72 18

Rektor

0734-64 72 05

Biträdande rektor

0734-64 72 12

Speciallärare

0734-64 72 51

Fritidshem Jord äldrefritids

0734-64 72 76

Töllsjöskolan


Expedition

0734-64 72 18

Rektor

0734-64 72 04

Fritidshem Granen

0734-64 73 63

Fritidshem Rönnen

0734-64 73 64

Örelundskolan


Expedition

0734-64 72 18

Rektor

0734-64 72 06

Fritidshem Snoken

0734-64 73 04

Fritidshem Sländan

0734-64 73 05

Förskolor


Expedition 

0734-64 72 19

Ekdalens förskola, Bollebygd


Rektor

0734-64 73 30

Igelkotten

0734- 64 73 16

Mullvaden

0734- 64 73 17

Eriksgården, Bollebygd


Rektor

0734-64 73 44

Nyfikenheten Blå

0734-64 73 53

Nyfikenheten Lila

0734-64 73 54

Möjligheten Grön

0734-64 73 49

Möjligheten Gul

0734-64 73 50

Utmaningen Orange

0734-64 73 51

Utmaningen Röd

0734-64 73 52

Nolåns förskola


Rektor

0734-64 73 44


Upptäckarna

0734-64 73 45
0734-64 73 46

Äventyrarna

Uppfinnarna

0734-64 73 47
0734-64 73 48

Krokdals förskola, Bollebygd


Rektor

0734-64 72 10

Katthult

0734-64 72 96

Junibacken

0734-64 72 97

Villa Villekulla

0734-64 72 92

Mattisborgen

0734-64 72 93

Körsbärsdalen

0734-64 72 94

Saltkråkan

0734-64 72 95

Odensgårdens förskola, Bollebygd


Rektor

0734-64 73 30

Blåsippan

0734-64 73 31

Smörblomman

0734-64 73 32

Violen

0734-64 73 33

Vitsippan

0734-64 73 34

Slättängsgårdens förskola, Töllsjö


Rektor

0734-64 73 30

Tigern

0734-64 73 37

Lejonet

0734-64 73 36

Lodjuret

0734-64 73 35

Söråns förskola, Olsfors


Rektor

0734-64 73 10

Sagan

0734-64 73 11

Slottet

0734-64 73 12

Skattkammaren

0734-64 73 13

Trollstigen

0734-64 73 14


Omsorg och stöd

Namn

Telefonnummer

Verksamhetschef Äldreomsorg

0734-64 74 00

Verksamhetschef individ och familjeomsorg, LSS

0734-64 74 01

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

0734-64 74 02

Utvecklingsledare

0734-64 74 03

Personligt ombud

0734-64 75 73

Budget- och skuldrådgivning

0734-64 75 32

Konsumentvägledning

031-724 61 80

Överförmyndare

0734-64 70 11Äldreomsorg


Bollegården, servicehus


Dagverksamhet

0734-64 74 26

0734-64 74 61

Korttidsboende

0734-64 74 78

Bollegårdens restaurang


0734-64 71 55

Våning 1, Gröna gatan

0734-64 74 40

Våning 2, Blå vägen

0734-64 74 39

Demensboende


Demensboende, våning 1, vänster

0734-64 74 28

Demensboende, våning 1, höger

0734-64 74 25

Demensboende, våning 2, vänster

0734-64 74 27

Demensboende, våning 2, höger

0734-64 74 29

Hemtjänst


Planerare

0734-64 74 46

Enhetschef särskilt boende, nattpersonal

0734-64 74 07

Enhetschef hemtjänst, korttid, dagverksamhet

0734-64 74 19

Enhetschef demensboende, hemsjukvård

0734-64 74 06

Biståndshandläggare

0734-64 75 30

Biståndshandläggare

0734-64 75 40

Arbetsterapeut

0734-64 74 76

Arbetsterapeut

0734-64 74 77

Fysioterapeut

0734-64 74 36

Fysioterapeut

0734-64 74 75

Fysioterapeut

0734-64 74 91

Område funktionsnedsättning


LSS Daglig verksamhet


Stationsvägen

0734-64 75 10

Vinkelvägen

0734-64 75 16

Boende LSS


 

Gruppbostad Hembygdsvägen

0734-64 75 21

Serviceboende Vinkelvägen

0734-64 75 23

Enhetschef personlig assistans

0734-64 74 10

Enhetschef boende med särskild service

0734-64 74 12

Enhetschef daglig verksamhet, ledsagare, kontaktpersoner

0734-64 74 11

LSS-handläggare

0734-64 75 41

Individ och familjeomsorg


Mottagningstelefon

0734-64 75 31
0734-64 75 32

Måltid och lokalvård


Enhetschef Måltid

0734-64 7107

Enhetschef Lokalvård

0734-64 71 08

Tillagningskök


Bollegården

0734-64 71 55

Örelundskolan

0734-64 71 53

Töllsjöskolan

0734-64 71 47

Krokdals förskola

0734-64 71 50 Uppleva och göra

Namn

Telefonnummer

Turistinformation

033-23 13 00

Bibliotek


Huvudbiblioteket i Bollebygd

0734-64 72 27

Töllsjö Bibliotek

0734-64 72 30

Olsfors bibliotek

0734-64 72 28

Bibliotekens öppettider


Ungdomsgården


Krafthuset

0734-64 75 67

Kultur och fritidschef

0734-64 72 01 Bygga, bo, miljö, trafik och infrastruktur

Namn

Telefonnummer

Teknisk kundtjänst

033-430 56 00

Felanmälan via webbformulär - gator och utemiljö


Råssa återvinningscentral

0734-64 71 76
0734-64 71 77

Bygglovshandläggare (mån, ons & tors kl 8-12)

033-430 55 88

Energi och klimatrådgivare

0734-64 71 29

Bredbandssamordnare

070-570 85 00

Miljöenheten - jourtelefon (klockan 8-12)

033-430 55 94

Samhällsplanerare

0734-64 71 10

Samhällsplanerare

Vakant

Samhällsplanerare

0734-64 71 15

Exploateringsingenjör

0734-64 71 11

Exploateringsingenjör

0734-64 71 14

Projektledare

0734-64 71 13

Projektledare

0734-64 71 17

Samhällsbyggnadschef

0734-64 71 00

Bygg- och miljöchef

0734-64 71 02

Plan- och exploateringschef

0734-64 71 01

Park- och avfallschef

0734-64 71 06

Gatu- och VA-chef

0734-64 71 05

Fastighetschef

0734-64 71 03

Lokalstrateg

0734-64 71 04 Näringsliv

Namn

Telefonnummer

Näringslivschef

0734-64 70 11

Upphandling och inköp

0734-64 70 35

Arbetsmarknadshandläggare

0734-64 75 56

Kommun och politik

Namn

Telefonnummer

Politiska styrelser och nämnder


Kommunfullmäktigelänk till annan webbplats


Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats


Utbildningsnämndenlänk till annan webbplats


Socialnämndenlänk till annan webbplats


Samhällsbygnadsnämndenlänk till annan webbplats


Jävsnämndenlänk till annan webbplats


Valnämndenlänk till annan webbplats


Revisorerlänk till annan webbplats


Kommunstyrelseförvaltningen


Kommunchef

0734-64 70 01

HR-chef

0734-64 70 04

Utvecklingschef

0734-64 70 05

Ekonomichef

0734-64 70 06

Säkerhetschef

0734-64 70 12

Kommunsekreterare

0734-64 70 10

Folkhälsostrateg

0734-64 70 13

Kommunikatör

0734-64 70 28

Europa Direkt Sjuhärad


Projektledare

0734-64 70 29