Mobilmeny.

Kontakta oss

Kommunhuset i Bollebygd

Kommunhuset i Bollebygd

Bollebygds kommun

Postadress: 517 83 Bollebygd
Besöksadress: Ballebovägen 2
Telefon: 033-23 13 00
E-post: kommunen@bollebygd.se
Fax: 033-23 14 28

Öppettider (24/6-9/8)

Receptionen: mån-fre 08.00-12.00
Växeln: mån-tors 08.00-12.00, 13.00-15.00, fre 08.00-12.00.

Fakturaadress

Bollebygds kommun tar helst emot elektroniska fakturor i formatet Peppol:
Peppol-ID 0007:2120002973

Om leverantör inte kan skicka elektroniskt:

Bollebygds kommun
BOL0101
Box 110
517 23 Bollebygd

Organisationsnummer: 212000-2973


VA-jour

Vid problem med vatten eller avlopp på kvällar och helger.
Telefon: 033-430 55 66

Fastighetsjour

Telefon: 033-430 55 55

Social jour

Telefon: 112

Kommunalråd

Ulf Rapp (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0734-64 70 02
E-post: ulf.rapp@bollebygd.se

Daniel Persson (SD), kommunstyrelsens 1:a vice ordförande
Telefon: 0734-64 70 03
E-post: daniel.persson@bollebygd.se

Kommunens diarium, allmänna handlingar

Telefon: 0734-64 70 10

Kontakter inom våra verksamheter

Medarbetare kan även nås via e-post: fornamn.efternamn@bollebygd.se.Barn och utbildning


Namn

Telefonnummer

Utbildningschef

0734-64 72 14

Utvecklingsledare

0734-64 72 02

Utvecklingsledare

0734-64 72 10

Skolskjutssamordnare

0734-64 72 18

Bollebygdskolan 7-9


Expedition

0734-64 72 17

Rektor

0734-64 72 03

Rektor

0734-64 72 11

Bollebygdskolan F-3


Expedition

0734-64 72 23

Rektor

0734-64 72 07

Biträdande rektor

0734-64 72 05

Speciallärare

0734-64 72 20

Fritidshem Vatten

0734-64 72 75

Fritidshem Luft

0734-64 72 74

Fritidshem Kometen

0734-64 72 72

Fritidshem Månen, äldrefritids

0734-64 72 76

Fritidshem Solen

0734- 64 72 77

0734-64 72 70

Bollebygdskolan 4-6


Expedition

0734-64 72 23

Rektor

0734-64 72 12

Biträdande rektor

0734-64 72 05

Speciallärare

0734-64 72 51

Fritidshem Månen, äldrefritids

0734-64 72 76

Töllsjöskolan


Expedition

0734-64 72 90

Rektor

0734-64 72 04

Fritidshem Granen

0734-64 73 63

Fritidshem Rönnen

0734-64 73 64

Örelundskolan


Expedition

0734-64 72 90

Rektor

0734-64 72 09

Fritidshem Sländan

0734-64 73 05

Fritidshem Snoken

0734-64 73 04

Bollebygds anpassade grundskola


Expedition

0734-64 72 90

Rektor

0734-64 72 06

Avdelning

0734-64 72 84

0734-64 72 85

Förskolor


Expedition

0734-64 72 19

Ekdalens förskola, Bollebygd


Rektor

0734-64 72 50

Igelkotten

0734-64 73 16

Mullvaden

0734-64 73 17

Eriksgården, Bollebygd


Rektor

0734-64 73 10

Nyfikenheten Blå

0734-64 73 53

Nyfikenhetn Lila

0734-64 73 54

Möjligheten Grön

0734-64 73 49

Möjligheten Gul

0734-64 73 50

Utmaningen Orange

0734-64 73 51

Utmaningen Röd

0734-64 73 52

Nolåns förskola, Bollebygd


Rektor

0734-64 72 13

Utforskarna

0734-64 73 45

Upptäckarna

0734-64 73 46

Äventyrarna

0734-64 73 47

Uppfinnarna

0734-64 73 48

Krokdals förskola, Bollebygd


Rektor

0734-64 72 50

Katthult

0734-64 72 96

Junibacken

0734-64 72 97

Villa Villekulla

0734-64 72 92

Mattisborgen

0734-64 72 93

Körsbärsdalen

0734-64 72 94

Saltkråkan

0734-64 72 95

Odensgårdens förskola, Bollebygd


Rektor

0734-64 73 30

Blåsippan

0734-64 73 31

Smörblomman

0734-64 73 32

Violen

0734-64 73 33

Vitsippan

0734-64 73 34

Slättängsgårdens förskola, Töllsjö


Rektor

0734-64 73 30

Tigern

0734-64 73 37

Lejonet

0734-64 73 36

Lodjuret

0734-64 73 35

Söråns förskola, Olsfors


Rektor

0734-64 72 13

Sagan

0734-64 73 11

Slottet

0734-64 73 12

Skattkammaren

0734-64 73 13

Trollstigen

0734-64 73 14


Omsorg och stöd

Omsorg och stöd, namn och telefonnummer

Namn

Telefonnummer

Förvaltningschef

0734-64 74 00

Verksamhetschef individ och familjeomsorg

0734-64 74 14

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

0734-64 74 02

Utvecklingsledare

0734-64 74 03

Personligt ombud

0734-64 75 73

Budget- och skuldrådgivning

033-35 75 95

Konsumentvägledning

0771-525 525

Överförmyndare

0734-64 70 11Äldreomsorg


Bollegården, servicehus


Dagverksamhet

0734-64 74 26

0734-64 74 61

Korttidsboende

0734-64 74 78

Bollegårdens restaurang

0734-64 71 55

Våning 1, Gröna gatan

0734-64 74 40

Våning 2, Blå vägen

0734-64 74 39

Demensboende


Demensboende, våning 1, vänster

0734-64 74 28

Demensboende, våning 1, höger

0734-64 74 25

Demensboende, våning 2, vänster

0734-64 74 27

Demensboende, våning 2, höger

0734-64 74 29

Hemtjänst


Planerare

0734-64 74 46

Enhetschef särskilt boende, nattpersonal

0734-64 74 07

Enhetschef hemtjänst, korttid, dagverksamhet

0734-64 74 19

Enhetschef demensboende, hemsjukvård

0734-64 74 06

Biståndshandläggare

0734-64 75 30

Biståndshandläggare

0734-64 75 40

Arbetsterapeut

0734-64 74 76

Arbetsterapeut

0734-64 74 77

Fysioterapeut

0734-64 74 36

Fysioterapeut

0734-64 74 75

Fysioterapeut

0734-64 74 91

Område funktionsnedsättning


LSS Daglig verksamhet


Stationsvägen

0734-64 75 10

Vinkelvägen

0734-64 75 16

Boende LSS


 

Gruppbostad Hembygdsvägen

0734-64 75 21

Serviceboende Vinkelvägen

0734-64 75 23

Enhetschef personlig assistans

0734-64 74 10

Enhetschef boende med särskild service

0734-64 74 12

Enhetschef daglig verksamhet, ledsagare, kontaktpersoner

0734-64 74 11

LSS-handläggare

0734-64 75 41

Individ och familjeomsorg


Mottagningstelefon

0734-64 75 31
0734-64 75 32

Måltid och lokalvård


Enhetschef Måltid

0734-64 7107

Enhetschef Lokalvård

0734-64 71 08

Tillagningskök


Bollegården

0734-64 71 55

Örelundskolan

0734-64 71 53

Töllsjöskolan

0734-64 71 47

Krokdals förskola

0734-64 71 50Uppleva och göra

Namn

Telefonnummer

Turistinformation

033-23 13 00

Bibliotek


Huvudbiblioteket i Bollebygd

0734-64 72 27

Töllsjö bibliotek

0734-64 72 35

Bibliotekens öppettider


Ungdomsgården


Krafthuset

0734-64 75 67

Kultur- och fritidschef

0734-64 72 01 Bygga, bo, miljö, trafik och infrastruktur

Namn

Telefonnummer

Felanmälan via webbformulär - gator och utemiljö


Kontakta en handläggare


Teknisk kundtjänst

033-430 56 00

Råssa återvinningscentral

0734-64 71 76
0734-64 71 77

Bygglovshandläggare

033-430 55 88

Energi- och klimatrådgivare

0705-31 03 24

Bredbandssamordnare

070-570 85 00

Bygg- och miljöchef

0734-64 71 00

Plan- och exploateringschef

0734-64 71 01

Park- och avfallschef

0734-64 71 06

VA-/gatuchef

0734-64 71 67

Fastighetschef

0734-64 71 34 Näringsliv

Namn

Telefonnummer

Näringslivschef

0734-64 70 11

Näringslivsutvecklare

0734-64 70 08

Upphandling och inköp

0734-64 70 35

Arbetsmarknadshandläggare

0734-64 75 56


Kommun och politik

Namn

Telefonnummer

Politiska styrelser och nämnder


Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.


Kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.


Bygg- och miljönämnden Länk till annan webbplats.


Socialnämnden Länk till annan webbplats.


Teknik- och servicenämnden Länk till annan webbplats.


Utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.


Valnämnden Länk till annan webbplats.


Revisorer Länk till annan webbplats.


Kommunstyrelseförvaltningen


Kommundirektör

0734-64 70 01

HR-chef

0734-64 70 04

Ekonomichef

0734-64 70 06

Säkerhetschef

0734-64 70 12

Informationssäkerhetssamordnare

0734-64 70 27

Kanslichef/kommunsekreterare

0734-64 70 10

Folkhälsostrateg

0734-64 70 13

Miljöstrateg

0734-64 70 07

Kommunikatör

0734-64 70 28

Arkivarie

0734-64 70 26

Europa Direkt Sjuhärad


Projektledare

0734-64 70 29