Mobilmeny.

Tillgänglighetsredogörelse för webb

Bollebygds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Länk till annan webbplats.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Vi arbetar löpande med att förbättra de tillgänglighetsproblem som vi upptäcker.

  • PDF-dokument. Ett arbete har påbörjats för att tillgänglighetsanpassa PDF-dokument. Bollebygds kommun har tagit beslut om att alla dokument som publiceras eller uppdateras från och med 23 september 2020 ska vara tillgänglighetsanpassade. Målet är att först och främst göra rätt framåt.
  • Även övriga dokument kommer att ses över och uppdateras. Om du inte kan ta del av ett dokument på kommunens webbplats ber vi dig att kontakta oss så hjälper vi till att lösa det på annat sätt.
  • De filmer som är publicerade på bollebygd.se är inte alltid tillgänglighetsanpassade. Det innebär att de kan sakna undertexter och/eller syntolkning.
  • Vissa tabeller saknar bland annat kolumnrubriker.
  • Vissa problem med HTML-koden, bland annat att webbplatsen använder flera olika standarder.
  • Likadana ingångar och länkar har olika namn.
  • Vissa sidor använder bildspel som inte går att stänga av.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss på följande sätt:

Mejl: kommunen@bollebygd.se
Telefonväxel: 033-23 13 00

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information i något annat format, till exempel tillgänglig PDF eller lättläst text, kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, Länk till annan webbplats. och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Funka har även gjort en oberoende granskning av webbplatsen.

Webbplatsen publicerades 2017-04-07. Senaste granskningen av tillgänglighetsredogörelsen gjordes 2024-02-28.