Mobilmeny.
Gräsmatta med en vit linjemarkering

Föreningsbidrag

Det finns en rad olika bidrag för föreningar att söka inom Bollebygds kommun. Vad som gäller för respektive bidrag beskrivs i kommunens riktlinjer.

Bidragen som finns att söka har olika krav som måste uppfyllas, det finns också ett antal kriterier som gäller för samtliga bidrag. Det finns nya blanketter framtagna som är anpassade till de nya riktlinjerna. Blanketterna som ska användas för att ansöka om de olika bidragen finns under rubriken "Dokument och blanketter". Det kommer att fyllas på med fler blanketter.

De olika bidragen ska sökas vid olika tillfällen under åren. Information om vilka datum som gäller för respektive bidrag finns under fliken "Årshjul föreningsbidrag".

De personuppgifter du anger i samband med ansökan om föreningsbidrag eller likande kommer att användas av Bollebygds kommun för att kunna hantera er förenings ansökan. Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. På vår hemsida www.bollebygd.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Bollebygds kommun hanterar personuppgifter.