Mobilmeny.
Fyra knutna händer som möts mitt i bilden.

Föreningsråd

Föreningsrådet ska vara ett samverkansorgan för ideella föreningar i Bollebygds kommun och underlätta kontakten mellan föreningslivet och kommunen.

Föreningsrådet ska verka för att utveckla föreningslivet i Bollebygds kommun, det ska bevaka och driva föreningslivets intressen, verka för att utveckla samverkan mellan föreningar samt utveckla samverkan mellan föreningarna och kommunen

Rådet ska bestå av 11 ledamöter som väljs på det årliga stormötet. Rådet kommer att träffas minst fyra gånger per år.