Mobilmeny.
Vy över biblioteksbyggnaderna i Bollebygd.

Evenemang på biblioteket

Den 29 september kl 18.00 föreläser Johan Holmberg från Filmpedagogerna, Folkets Bio, om nyheter, desinformation och propaganda i en ny medievärld.

Två olika kvinnohänder där en håller en penna och den andra pekar på ett vitt papper.

Drop-in i Stationshuset

Du som bor i Bollebygds kommun och har fyllt 18 år är välkommen när du behöver hjälp med att t ex söka jobb eller ansöka om försörjningsstöd. Vi hjälper också dig som är ny i Sverige.

LÄS MER

Hand som håller broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Krisberedskapsveckan 26/9 - 2/10

Vad gör du om elen slås ut i flera dygn eller om vattnet slutar rinna? Krisberedskapsveckan ska öka vårt medvetande om vad som krävs av oss enskilda personer vid en kris.

Antal invånare:

9 634

Jämfört med 9 544 föregående år