Allmänhetens frågestund

Vid minst två tillfällen per år har allmänheten möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda i kommunfullmäktige om kommunens verksamheter.

Vid de tillfällen när allmänheten får ställa frågor, kommer det att annonseras i ortstidningen och i ärendelistan till aktuellt fullmäktigesammanträde på kommunens webbplats.

Du kan själv ställa din fråga eller låta fullmäktiges ordföranden läsa upp den. Frågorna besvaras av den nämndsordförande vars verksamhetsområde frågan berör. I de fall de tillfrågade inte kan svara direkt på frågan, besvaras den skriftligt i efterhand.

Kommunfullmäktige har beslutat att ha allmänhetens frågestund på det sammanträde då årsredovisningen behandlas och ytterligare en gång under året. Årsredovisningen behandlas efter att allmänhetens frågestund har hållits.

Frågeställaren måste vara närvarande på sammanträdet för att frågan ska besvaras. Kommunen ska ha din fråga skriftligt senast dagen innan sammanträdet.

Du kan skicka din fråga via e-post till kommunen@bollebygd.se 

Du kan också skicka din fråga med post (kommunen ska ha mottagit frågan senast dagen innan sammanträdet):

Bollebygds kommun
Ballebovägen 2
517 83 Bollebygd


Välkommen!

Allmänhetens frågestund börjar cirka kl 18.