Mobilmeny.

Försäkring

Alla barn och elever i Bollebygd är olycksfallsförsäkrade.

Anmäla skada

Vid skada görs anmälan till Länsförsäkringar Älvsborg:

Telefon: 0521-27 30 00
E-post: personskada@alvsborg.lansforsakringar.se
Postadress: Länsförsäkringar Älvsborg, Box 1107, 462 28 Vänersborg.