Mobilmeny.
Barn som håller förälders hand

Familjecentralen

Välkommen till familjecentralen! Familjecentralen är en mötesplats där blivande föräldrar, barn och deras föräldrar kan träffas och utbyta erfarenheter.

Under ett och samma tak kan du ta del av olika tjänster av betydelse för dig och ditt barns hälsa och välbefinnande. Familjecentralen är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Vi anpassar oss utifrån hela familjens livssituation.

Vad är familjecentralen?

Här samordnar Bollebygds kommun, Närhälsan och Västra Götalandsregionen sina resurser och är ett samarbete mellan socialförvaltning, utbildningsförvaltning, barnavårdscentralen och mödrahälsovården.

Familjecentralens syfte är att i samverkan minska:

  • fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn
  • ojämlikheten i hälsa bland barn
  • risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i rätt tid.

All personal har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Var finns familjecentralen?

Familjecentralen finns på Gästgivarevägen 8 i Bollebygd, i samma hus som vårdcentralen, en trappa upp.

Vilket stöd kan jag få?

Tillsammans arbetar vi för att stödja dig som blivande förälder och dig som är förälder till barn mellan 0-6 år.

Via familjecentralen kan du träffa (klicka på länken för att läsa mer):

Mödrahälsovården

På mödrahälsovården får du vård under och efter graviditet, samt stöd inför att bli förälder. Du kan även träffa en barnmorska på familjecentralens öppna förskola.
Läs mer om barnmorskemottagningen i Bollebygd (1177.se) Länk till annan webbplats..

Barnavårdscentralen

På barnavårdscentralen följer vi ditt barns utveckling, tillväxt och hälsa samt erbjuder vaccinationer. Du kan fråga oss om det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem. Du kan även träffa en BVC-sköterska på familjecentralens öppna förskola.
Läs mer om barnavårdscentralen i Bollebygd (narhalsan.se) Länk till annan webbplats..

Stödsamtal hos resursenheten

Familjebehandlare från resursenheten i Bollebygds kommun erbjuder stödsamtal om frågor och funderingar kring din familjesituation eller om att vara förälder. Du kan också få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation. Du kan även träffa en familjebehandlare på familjecentralens öppna förskola.
Läs mer om stödsamtal hos resursenheten.