Mobilmeny.
Deltagare i matematikprojektet i Bollebygds förskolor

Matematikprojekt i Bollebygds förskolor

Bollebygds kommuns förskolor deltar i forskningsprojekt, SAFTA – Strukturell Ansats i Förskolans undervisning om Tal och Aritmetik, tillsammans med Göteborgs universitet.

Syftet med projektet är att utveckla former för matematiklärande i förskolan som stöttar barns grundläggande förståelse för tal, antal och räknande.

I projektet prövar forskare och förskollärare tillsammans ut aktiviteter som gynnar framgångsrikt lärande i matematik. Detta är ett praktiknära forskningsprojekt i samverkan mellan forskare och förskollärare. Från GU ingår Camilla Björklund, professor i pedagogik, Helen Lindgren, doktorand i pedagogik och Lena Landgren, förskollärare. De förskolor som deltar i projektet är Nya Slättängsgården, Odensgården, Nolån och Söråns förskolor. Förskolornas projektledare är vår försteförskollärare i matematik, Maria Johansson.

”Fantastiskt att en kommun satsar på den tidiga matematiken, för att vi vet genom forskning att det spelar roll för skolgången sen”, säger professor Camilla Björklund.