Mobilmeny.
Företagsbesök på Hedareds Sand och Betong AB.

Från vänster: Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef, Daniel Persson (SD) kommunstyrelsens vice ordförande, Ingridh Anderén (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Ulf Rapp (S) kommunstyrelsens ordförande, Thorbjörn Stigson, platschef. Foto: Fia Wickström, näringslivschef.


Hedareds Sand & Betong AB

Den 27 mars besökte Bollebygds kommun Hedareds Sand & Betong AB.

Hedareds Sand & Betong AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Hestra 21, Bollebygd.

Tillverkning av betongvaror för byggnadsändamål. I över 60 år har Heda tillverkat produkter för bygg och trädgård. Genom egna grus- och bergstäkter är de självförsörjande på råmaterial och kan på så sätt säkerställa en hög kvalitativ nivå om svensktillverkade produkter.

Hedareds Sand och Betong har tre fabriker: Hedared, Bollebygd och Eskilstuna. Bollebygds kommun fick träffa platschefen Thorbjörn Stigson på Bollebygdsfabriken där vi också fick en rundvandring.