Mobilmeny.

Service för företagare

Behöver du som företagare komma i kontakt med oss på kommunen?

I Bollebygd vill vi att det ska vara enkelt att starta och driva företag. Vi hjälper befintliga företag, företag som vill flytta hit eller du som vill starta nytt företag. Vårt mål är att alltid kunna leverera den service du behöver i ditt företagande.

Få råd, stöd eller service

Behöver du som företagare råd, stöd eller service från Bollebygds kommun träffar vi dig gärna, fysisk eller digitalt. Mötena planeras in till sista onsdagen i månaden (eftermiddagar).

Gruppen består av kompetenser inom områdena livsmedel, hälsoskydd, miljö, bygglov, strandskydd, VA/gata, park/avfall, plan-, mark- och exploatering, och näringsliv. Vi samlar oss så att du kan träffa oss vid ett och samma tillfälle.

Fyll i formuläret nedan eller kontakta Fia Wickström, näringslivschef, telefon 0734-64 70 11 eller e-post fia.wickstrom@bollebygd.se.


Välj mötesform * (obligatorisk)
Välj mötesform