Mobilmeny.

Snöröjning och sandning

Inom kommungränsen finns i huvudsak tre typer av vägar: statliga, kommunala och enskilda. De statliga vägarna vinterväghålles av trafikverket och de kommunala sköts åt kommunen av entreprenörer enligt nedanstående instruktion. De enskilda vägarna sköts normalt av fastighetsägaren eller samfälligheter.

Så här fungerar snöröjningen

Snöröjningen påbörjas senast en timme efter att snöfallet upphört. Detta är om snödjupet är på en nivå så att personal från kommunen och entreprenören anser att det är lämpligt. Då snödjupet överstiger 8 cm påbörjas snöröjningen omgående. Men det görs alltid en bedömning utifrån väderprognosen i det aktuella fallet. Om det till exempel har snöat 8 cm och prognosen säger att det ska snöa kraftigt i en timme till, så kan snöröjningen avvakta tills snöfallet upphört.

Snöröjningen, som utförs av flera maskiner samtidigt, skall prioritera gång- och cykelvägar, skolor och torg. Därefter vägar i de centrala delarna i respektive ort och vidare ut mot ytterområdena. Området kring skola och förskola snöröjs inte när verksamheten är öppen och detta på grund av säkerhetsskäl.

Vi försöker minimera snösläppet när vi plogar, men tyvärr har vi inte möjlighet att öppna upp alla garageinfarter. Ofta plogas det under stark tidspress. Då prioriterar vi att hinna med så många gator som möjligt för att på kort tid öka framkomligheten. Du som äger fastigheten får själv fördela snön längs plogkanterna vid sidan av din infart. Kom ihåg att du inte får lägga ut snö från din egen tomt på gatan.

Visa gärna förståelse för snöröjningspersonal och att dessa gör så gott de kan men den inte alltid så lätta uppgiften. Plogning av väg innebär ofta att personal behöver köra flera vändor på samma väg och beroende på hur plogplanen ser ut så tar det ibland tid innan det kommer tillbaka på just din väg.

Om du har synpunkter på snöröjningen

Innan du hör av dig till oss angående snöröjningen är det bra om du tagit reda på om det är kommunen, Trafikverket eller enskilda samfälligheter som ansvarar för snöröjningen på den aktuella platsen. I kartorna i högerkolumnen framgår vilka vägar som kommunen och Trafikverket ansvarar för.

Tänk också på att det tar cirka 14 timmar att snöröja en tätort som Bollebygd. Det kan alltså dröja innan de hinner till din gata.

Tack för din förståelse!

Kommunal snöröjning

Som en del i kommunens digitaliseringsarbete finns det nu möjlighet att hitta den kommunala snöröjningen på Bollebygds kommuns hemsida. Klicka här för att komma till Bollebygds kommuns interaktiva karta eller längst upp på hemsidan under Karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du: När du öppnat kartan - klicka på ikonen som visar flera lager - klicka i ”Vinterväghållning”