Mobilmeny.

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning för vuxna, ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig skolform. Målet med komvux som anpassad utbildning är att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

Komvux som anpassad utbildning är en utbildning för dig som behöver extra stöd för att lära in saker. Du ska vara:

  • över 20 år
  • ha en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Utbildningens omfattning

Utbildningen omfattar:

  • Grundläggande nivå motsvarande obligatoriska anpassad grundskola.
  • Gymnasial nivå motsvarande utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller individuella programmen i anpassad gymnasieskola.

Komvux som anpassad utbildning i Bollebygd

Bollebygd har ingen egen vuxenutbildning. Du som vill läsa komvux som anpassad utbildning ansöker direkt hos anordnaren av utbildningen.