Mobilmeny.
Papper och penna

Ansökan och antagning

Inför valet till gymnasiet erbjuds eleven vägledning och information vid flera tillfällen. Allmän information i klassrummet, enskilda samtal, studiebesök, gymnasiemässa, föräldrainformation m.m.

Vad händer när du söker till gymnasiet

Valet till gymnasiet görs i år 9 på grundskolan/IM och sista ansökningsdag är den 1 februari kl.16.00.

Eleverna får ett personligt lösenord hemskickat från Gymnasieantagningen i Sjuhärad och med hjälp av detta loggar eleven in på www.gymnasievalsjuharad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och gör sitt val. Valen på ansökan ska rangordnas i den ordning som eleven vill ha sina val, där val 1 är det som eleven helst vill gå och val 2 det som eleven näst helst vill gå, osv. När valet är ifyllt ska ansökan bekräftas, skrivas ut, signeras av eleven och lämnas till studie- och yrkesvägledaren.

Även den elev som vill göra val utanför Sjuhärad gör detta på samma söksida men då finns inte valen klickbara utan eleven får fylla i alla uppgifter på blankrader och då kan det vara bra att ta SYV till hjälp så all viktig info kommer med.

För att vara behörig att få påbörja studier på gymnasiet så krävs det godkända betyg i:

Svenska, engelska och matematik + 5 andra ämnen för att få påbörja ett Yrkesförberedande program
Svenska, engelska och matematik + 9 andra ämnen för ett Högskoleförberedande program
8 respektive 12 godkända betyg av de 16/17 betyg som eleverna läser är ett minimikrav. Ofta krävs det godkända betyg i fler ämnen för att man ska kunna konkurrera med sitt meritvärde om en plats på ett program och skola. Du kan se tidigare års antagningsstatistik över vilka poäng som krävts för att kunna komma in på ett visst program för skolorna i Sjuhärad på www.gymnasievalsjuharad.se

Under våren kan eleverna ta del av det preliminära beskedet, som baseras på elevernas höstterminsbetyg i år 9, för att se hur man ligger till med sitt gymnasieval. Antagningspoängen varierar år från år efter elevernas intresse och meritpoäng. Mitten på april till mitten av maj så öppnar ansökningssidan upp igen för att de elever som vill göra någon ändring i sitt val ska kunna göra detta. Kanske behöver man lägga till fler val i sin ansökan om man är osäker på om meritpoängen räcker för de val man gjort eller kanske har man ångrat sig och vill byta plats eller ta bort eller lägga till något val. Efter att omvalet stängt är det svårt att göra ändringar i sitt val.

Runt 1 juli kommer det definitiva beskedet, baserat på elevernas vårtermins betyg i år 9. Då kan eleverna med sitt lösenord logga in och läsa sitt antagningsbesked på hemsidan www.gymnasievalsjuharad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att det är väldigt viktigt att man svarar på sitt gymnasiebesked och tackar ja eller nej till de platser man erbjuds inom utsatt tid!