Pyssel

Träningsskola

Träningsskola är en specialiserad del av grundskolan som riktar sig mot elever som inte klarar av att uppnå målen i grundsärskolan.

Träningsskolans kursplan

Träningsskolan har en annorlunda kursplan jämfört med resten av grundsärskolan och är betydligt mindre fokuserad på teoretiska ämnen; istället är ämnesområdena i kursplanen inriktade mot:

  • kommunikation
  • konstnärlig verksamhet
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning