Mobilmeny.

Frågor och svar om förskola

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som rör förskola. Om du inte hittar svar på din fråga här kan du vända dig till förskolans expedition.

Ansökan

Frågor

Svar

När får jag besked om plats i förskola?

Du kommer att få ett mejl ca 2-3 månader innan önskat startdatum.

Vi planerar att flytta till Bollebygds kommun. När kan vi anmäla vårt barn till förskola?

Du kan anmäla ditt barn till förskola när som helst. Det innebär dock att ditt ködatum blir först sex månader innan ditt önskade startdatum.

Ni kommer sedan att få ett brev hemskickat, där ni ska fylla i inflyttningsdatum och er nya adress.

Mitt barn står i kö till en förskola där vi idag har ett äldre syskon. Har det yngre barnet syskonförtur i kön?

Ja, under förutsättning att det äldre syskonet fortfarande är placerat på förskolan när det yngre barnet ska börja.

Vad händer om jag väljer att ansöka om plats under sommaren?

Bollebygds kommun inskolar inga barn under semesterperioden vecka 25-32.

Vad händer om jag inte får något av mina önskade alternativ?

Får du inte något av dina önskade alternativ erbjuder vi dig en plats på en annan förskola.

Om jag tackar ja till en förskola som jag inte har valt, när kan mitt barn då få byta till önskad förskola?

Meddela administratören att du vill stå kvar i omplaceringskö och byte av förskola görs då i mån av plats i augusti.

Vad händer om jag tackar nej till något av mina önskade alternativ?

 

Tackar du nej till ditt förstahandsval kommer ditt barn att strykas ur kön. Du kan välja att göra en ny ansökan och får då nytt ködatum.

Erbjuds du en förskola du inte har önskat, kan du tacka nej och stå kvar i kö.

Hur lång är inskolningen?

Man ska alltid räkna med två veckor.

Så tänk på att när du anger det datum du behöver plats från, så har ni cirka två veckors inskolning.

Placering

Frågor

Svar

Vi ska åka utomlands en längre tid, får mitt barn behålla sin plats?

Ja, men max 6 månader, meddela rektorn vilket datum ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Observera att du fortfarande betalar för platsen under den tid ni är borta.

Om man är hemma för vård av sjukt barn, får det andra barnet då vara på förskolan?

Ja, förutsatt att barnet är friskt. Men vid magsjuka rekommenderas att även syskonet är hemma.

Jag har två barn på förskolan. Det ena barnet har en tid på vårdcentralen/tandläkaren. Får jag lämna syskonet på förskolan?

Ja, under förutsättning att det andra barnet är friskt. Ska du inte arbeta efteråt, så ska syskonet hämtas efter besöket.

Om jag som vårdnadshavare ska till läkaren, får jag lämna mitt barn på förskolan?

Ja, det kan du göra.

När får jag ha mitt barn på förskolan?

Barnets närvarotid grundar sig på er arbets-/studietid plus resor till och från förskolan.

Den förälder som börjar sitt arbete senast på dagen lämnar barnet och den som slutar tidigast hämtar barnet.

 

15-timmarsbarn välkomnas till förskolan enligt ett bestämt schema. Hör med er förskola vilka tider som gäller.

Vi båda arbetar eller studerar men en av oss vill ta ut föräldraledigt en dag i veckan för ett av våra gemensamma barn. Kan då det andra barnet vara på förskolan?

 

Nej. Enda möjligheten är om barnet är över tre år och har en 15-timmarsplacering eller en placering baserad på barnets särskilda behov av vistelse på förskolan.

 

Får jag lämna mitt barn på förskolan om jag är beviljad graviditetspenning?

Om man är beviljad graviditetspenning av medicinska skäl räknas detta som sjukskrivning. Annars får barnet en 15-timmars placering.

Vi ska ha ett barn till. När måste mitt äldre barn gå ner i tid till 15 timmar per vecka?

Från och med dagen mamman börjar ta föräldraledigt samt vid beviljad graviditetspenning.

Vilka tider gäller för mitt äldre barn när jag vistas på BB?

Det äldre barnet har rätt att ha pappans tider om han arbetar.

Om han har föräldraledigt är det 15 timmar som gäller, även när mamma kommer hem från BB, är det 15 timmar per vecka som gäller.

Om vi båda vårdnadshavare är lediga i 10 dagar efter födseln, får vi lämna på förskolan?

Man får då lämna på förskolan 15 timmar, om båda har föräldraledighet med nya syskonet.

Vad händer med mitt barns förskoleplats om jag blir arbetssökande?

Om du är aktivt arbetssökande, det vill säga står till arbetsmarknadens förfogande och är inskriven på arbetsförmedlingen, erbjuds 15 timmar per vecka.

Avvikelse från dessa tider får ske om du ska gå på t.ex möte eller intervju. I första hand ändrar man tiden och byter ev. dag. Dessa avvikelser ska godkännas av personalen.

Jag ska studera under föräldraledigheten och behöver därför öka tiden för mitt barn på förskolan. Hur gör jag då?

Kontakta rektorn om du ska börja studera under din föräldraledighet.

Lämna in studieintyg vid start och även ett under pågående studier. Intyg ska vara påskrivet av skolan och det ska anges hur mycket du ska studera.

När det blivit beviljat, registrera nytt schema i SchoolSoft. Observera att platsen blir avgiftsbelagd.

Jag ska arbeta under föräldraledigheten och behöver därför öka tiden för mitt barn på förskola. Hur gör jag då?

Kontakta rektorn om du ska arbeta under din föräldraledighet.

Bifoga ett tjänstgöringsintyg eller vid egen firma bifoga registerutdrag, F-skattsedel.

När det blivit beviljat, registrera nytt schema i SchoolSoft. Observera att platsen blir avgiftsbelagd.

 

Jag har bara behov av 15 timmar per vecka för mitt barn i förskola, eftersom jag arbetar så lite. Blir platsen avgiftsbefriad?

Nej, avgiftsfri 15-timmarsplacering gäller endast på förskolans bestämda tider och dagar. Har du behov av 15 timmar på andra tider, måste du ha en ordinarie 15-timmarsplacering med närvaro på lov. Om barnet är över tre år gäller då betalning två månader om året, juni och juli.

Vi har delad vårdnad om vårt barn och bor i olika kommuner. Har vi rätt till plats på förskola i båda kommunerna?

Nej, man kan endast ha plats i en kommun.

Får man lämna barnen på förskolan när jag själv är sjuk?

Ja, det får man.

Om du är hemma och är sjuk, men barnet är friskt, är det välkommet till förskolan.

Om jag är sjukskriven en längre period, får barnen komma till förskolan?

Om du är sjukskriven får barnet ha sina ordinarie tider. Du kan inte öka timmarna, men tiderna kan justeras.

Behövs fler timmar, kontakta rektor.

Får man vabba med ett barn och lämna det andra på förskolan?

Ja, det får man. Man får lämna det friska barnet och bara vara hemma med det sjuka. Detta gäller förstås med undantag om det gäller magsjuka eller andra mycket smittsamma sjukdomar. Då rekommenderar vi att båda barnen är hemma.

Är det okej att handla eller träna innan hämtning?

Nej, det får man inte. Även om vårdnadshavaren tar ledigt en stund på eftermiddagen och hämtar enligt schema, så finns inte rätten att ha barnet på förskolan om man då är ledig.

Men får man träna eller handla på sin lunchrast?

På din lunchrast kan du träna eller handla om du hinner.

Kan man ta ledigt en timme på dagen för att göra annat och sedan jobba igen den timmen på kvällen?

Nej, idag är det många som jobbar flexibelt, kanske hemifrån ibland eller egen firma. Vissa kanske kan välja att jobba på kvällen eller helgen, men det betyder inte att man är fri att göra annat när barnet är på förskolan.

Skollagen ger inte utrymme för vårdnadshavare att göra andra saker på arbetstid och sedan arbeta när förskolan är stängd och barnet är hemma.

Man ska arbeta/studera den tiden barnet är på förskolan och inte göra annat.

Jag har flextid. Är det okej om man flexar ut tidigare och passar på att göra ärenden?

Nej, många har flextid och det kan ibland vara svårt att säga exakta tider till förskolan, men flexar du ut tidigare ska du förstås inte vänta med att hämta ditt barn tills den tiden du bestämt, utan då hämtar du tidigare.

Du får heller inte flexa ut tidigare för att göra något annat och sedan hämta barnen. Förskola är till för den tiden du arbetar.

Vi båda vårdnadshavare har tänkt att vara lediga samtidigt en längre period med dubbeldagar för vårt yngsta barn, får stora syskonet då vara 15 timmar på förskolan?

Nej, inte om stora syskonet är under tre år.

Från augusti det året syskonet fyller tre år, kan man få lämna 15 tim.


Avgifter

Frågor

Svar

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, du betalar din avgift 12 månader per år. Plats i förskola är ett löpande abonnemang.

Måste jag betala under semestern och när mitt barn är sjukt?

Ja, du betalar avgift 12 månader per år.

Mitt barn går bara 15 timmar per vecka men vi får ändå en faktura?

Förskoleplaceringen är inte avgiftsfri för barn som är under 3 år. Du kan bara välja 15 timmar från augusti det år ditt barn fyller 3 år.

Ändras min avgift om barnets tid ändras från till exempel 40 till 30 timmar per vecka?

Nej, avgiften är endast baserad på barnets ålder och hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad och inte på timmar.

Vem ska betala fakturan för förskola om vårt barn bor varannan vecka hos oss föräldrar?

Fakturan går alltid till den vårdnadshavare som barnen är folkbokförda hos, om inte ni meddelar något annat.

Ni kan välja att ansöka om delad faktura om ni har delad vårdnad. Avgiften beräknas då utifrån var och ens sammanlagda hushållsekonomi. Var och en är då ansvarig för sin egen faktura.

Vad händer om jag inte betalar min avgift?

Påminnelse skickas ut och efter två obetalda fakturor kan platsen sägas upp.

Jag behöver räkningens OCR-nummer?

Kontakta ekonomiavdelningen, 0734-64 70 53 eller 0734-64 70 37.

Vi ska eller har separerat. Behöver vi meddela er?

Ja, ni behöver meddela till förskoleexpeditionen,

0734-64 72 19.

Jag har blivit sambo. Behöver jag meddela er?

Ja, eftersom fakturorna är baserade på hushållets gemensamma bruttoinkomst måste ni göra det. Kontakta förskoleexpeditionen.

Uppsägning

Frågor

Svar

Hur gör jag för att säga upp min förskoleplats?

I vår E-tjänst kan du säga upp din förskoleplats. Uppsägningstiden är en månad.

Övrigt

Frågor

Svar

Köper förskolan in blöjor till barnen?

Nej, blöjor får vårdnadshavare ta med själva.

Mitt barn har råkat ut för en skada på förskolan. Har kommunen ett försäkringsbolag man ska anmäla till?

Ja, alla barn i förskolan är olycksfallsförsäkrade.

Se information