Mobilmeny.

11 juli 2022

Invasiva arter - lär dig känna igen och bekämpa oinbjudna gäster

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Invasiva arter är främmande växter och djur som kommer in i Sverige och som riskerar att påverka den biologiska mångfalden genom att konkurrera ut inhemska arter och miljöer. Där de sprids kan de orsaka stor skada.

Detta kan du göra för att minska spridning av invasiva växter

  • Ta del av Naturvårdsverkets information om invasiva växter Länk till annan webbplats. och lär dig känna igen dessa växter.
  • De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande.
  • Anmäl fynd av invasiva arter till artfakta.se Länk till annan webbplats.
  • Entreprenörer behöver hålla koll på dessa arter så att de inte oavsiktligt hjälper till att sprida dom.
  • Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. I faktabladen på Naturvårdsverkets hemsida finns information om de olika växterna och hur de kan bekämpas.
  • Fröställningar och rötter i mindre mängd kan lämnas till Råssa Återvinnningscentral men ska då vara emballerat med dubbla plastpåsar och märkt med vad det är för växt. Informera personalen på plats om innehållet så att det kan hanteras på rätt sätt.