Mobilmeny.

Vatten och avlopp

Det allmänna vatten och avloppet regleras genom lagen om allmänna vattentjänster och kommunens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. För enskilda avlopp och brunnar gäller andra bestämmelser enligt miljöbalken.

I Bollebygds kommun är det Teknik- och servicenämnden som ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Enskilt avlopp utanför det kommunala nätet

Om du bor utanför det kommunala vatten och avloppsnätet får du lösa dessa frågor på egen hand. Att anlägga eget avlopp kräver tillstånd från bygg- och miljönämnden.

Att borra eller gräva efter dricksvatten kräver i de flesta fall inget tillstånd men det kan finnas andra regler som gäller i området till exempel föreskrifter för vattenskyddsområde. Om du ska gräva eller borra efter vatten kontakta bygg- och miljöförvaltningen bygg- och miljöavdelningen så får du veta vad som gäller i ditt område. Gör detta innan arbetet startar.

Läs gärna mer om enskilt avlopp i vänstermenyn under rubriken enskilt avlopp.

Biltvätt

Information om biltvätt hittar du på miljöenhetens sida. Öppnas i nytt fönster.