Mobilmeny.

Vatten och avlopp

Det allmänna vatten och avloppet regleras genom lagen om allmänna vattentjänster och kommunens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. För enskilda avlopp och brunnar gäller andra bestämmelser enligt miljöbalken.

I Bollebygds kommun är det samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Enskilt avlopp utanför det kommunala nätet

Om du bor utanför det kommunala vatten och avloppsnätet får du lösa dessa frågor på egen hand. Att anlägga eget avlopp kräver tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. Att borra eller gräva efter dricksvatten kräver i de flesta fall inget tillstånd men det kan finnas andra regler som gäller i området till exempel föreskrifter för vattenskyddsområde. Om du ska gräva eller borra efter vatten kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet så får du veta vad som gäller i ditt område. Gör detta innan arbetet startar.

Läs gärna mer om enskilt avlopp i vänstermenyn under rubriken enskilt avlopp.

Förenklad delgivning

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar samhällsbyggnadsförvaltningen två brev. Vi skickar breven till din senast kända adress, därför är det viktigt att du anmäler ändrad adress när du har ett pågående ärende hos oss.

Det första brevet innehåller handlingen som du ska ta del av. Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande till dig om att vi skickat det första brevet. Om du bara får kontrollmeddelandet och inte handlingen, kontakta snarast samhällsbyggnadsförvaltningen.

När är du delgiven?

Du är delgiven det vill säga att du har tagit del av handlingen två veckor efter att vi postade det första brevet. Datumet framgår av kontrollmeddelandets text.

Exempel:

Det första brevet med handlingen som du ska ta del av skickar vi 1 mars.
Nästa arbetsdag 2 mars skickar vi ett kontrollmeddelande till samma adress.
Du har tagit del av handlingen 15 mars. Tider för att till exempel svara på brev från samhällsbyggnadsförvaltningen räknas därför från 15 mars.

För mer information om förenklad delgivning kan du läsa om i Delgivningslagen (2010:1932) 22-26 §§. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.