Mobilmeny.

Vattentjänstplan

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan. Bollebygds kommun har tagit fram ett förslag som har varit ute på granskning.

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller den långsiktiga planeringen av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. En utbyggnadsplan av det kommunala Va-nätet är också en del av vattentjänstplanen.

Förslaget till Bollebygds kommuns nya vattentjänstplan har varit ute på granskning. Granskningstiden pågick mellan 10 april - 8 maj 2024.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att ta fram ett granskningsutlåtande som eventuellt justeras efter inkomna synpunkter inför antagande av kommunfullmäktige.

Ta del av granskningshandlingarna

Granskningshandlingarna hittar du under "Dokument och blanketter".