Mobilmeny.

Blanketter och formulär

Här hittar ni alla våra blanketter och formulär som gäller bygga, bo och miljö.

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall , 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om hemkompostering.

Anmälan om omhändertagande av latrin/urin , 374.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om omhändertagande av latrin/urin.

Ansökan om återvinningskort för företag
Formulär för Råssa återvinningscentral.

Ansökan om återvinningskort för privatpersoner
Formulär för återvinningskort.

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall , 314.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för att ansöka om förlängt slamtömningsintervall

Beställa slamtömning
Formulär för att beställa akut eller budad slamtömning.

Beställa sophämtning
Formulär för att beställa eller ändra sophämtningen.

Uppehåll i sophämtningen  , 155.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om längre uppehåll i sophämtningen.

Ägarbytesblankett , 263.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om ägarbyte vid fastighetsförsäljning.

Anmälan till tomtkö , 151.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan till tomtkön om du inte vill göra din ansöka digitalt via webben Öppnas i nytt fönster..

Bostadsanpassningsbidrag , 435.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett och instruktion om hur du söker bostadsanpassningsbidrag.

Reparationsbidrag , 307 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett och instruktion om hur du söker reparationsbidrag.

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd , 324.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan exempelvis attefallshus.

Anmälan installation eldstad , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd installation av eldstad eller kamin.

Anmälan om kontrollansvarig , 139.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om kontrollansvarig.

Ansökan om bygglov , 502.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om bygglov.

Ansökan om bygglov för skylt eller ljusanordning , 404.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om bygglov för uppsättande av skylt eller ljusanordning.

Ansökan om förhandsbesked , 762.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om förhandsbesked.

Ansökan om strandskyddsdispens , 603.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om strandskyddsdispens.

Beställning av kartor
Formulär för ansökan om bygglov, tillstånd till enskilt avlopp, anmälan om värmepump etcetera.

Anmälan om misstänkt matförgiftning , 392.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om matförgiftad av en verksamhet eller varor du köpt i kommunen.

Anmälan om störning , 422.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om problem med exempelvis buller, ventilation, fukt och mögel eller radon i din bostad.

Att starta livsmedelsverksamhet , 922.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Mer information hittar du på sidan Att starta livsmedelsverksamhet

Drift av förskola , 897.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om drift av förskola, fristidshem och skola.

Försäljning av e-cigaretter , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om försäljning av e- cigaretter, folköl och påfyllningsbehållare.

Försäljning av tobaksvaror , 352.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror för detaljhandel.

Tobaksförsäljningstillstånd , 238.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om tobaksförsäljning och andra varor.

Finansieringsplan , 189.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för de som söker serveringstillstånd ska visa varifrån pengarna till verksamhet kommer.

Begravning av häst , 310.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.

Cisterner , 288.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om cistern.

Cisterner ur bruk , 151.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om cistern tagen ur bruk.

Hästgödselavtal , 99.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Avtal för leverantör och mottagare av hästgödsel.

Installation av oljeavskiljare , 291 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om installation av oljeavskiljare.

Miljöfarlig verksamhet , 307.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Nedläggning miljöfarlig verksamhet , 286.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet.

Anmälan om avhjälpandeåtgärder §28 , 130.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

Sanering förorenad byggnad , 303.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om sanering av förorenad byggnad.

Underrättelse om yrkesmässig användning av biocider , 537.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om användning av biocider för företag.

Uppläggning avfall/återvinning , 285.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål.

Värmepump , 536.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan/ansökan om installation av värmepump.

Värmepumpsanläggning grannyttrande , 376.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för grannmedgivande för borrning av bergvärme.

Ansökan om planbesked
Formulär om du vill söka planbesked för din fastighet.

Sms-tjänst för driftinformation
Formulär för prenumeration av driftinformation om våra samhällstjänster.

Anmälan om omhändertagande av latrin/urin , 374.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om omhändertagande av latrin/urin.

Ansökan enskild avloppsanläggning , 398.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning. Mer information om enskild avsloppsanläggning hittar du på sidan Enskilt avlopp, Anlägga nytt enskilt avlopp.

Ansökan/anmälan om avloppsanläggning , 377.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Intyg efter utförd läckningskontroll av befintlig slamavskiljare.

Bilaga 1 Mark och Vatten , 229 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för markens egenskaper och information om dricksvattentäkter.

Bilaga 3 Slamavskiljare & infiltration , 336.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för att anlägga avlopp med slamavskiljare och infiltration.

Bilaga 4 Slamavskiljare & markbädd , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för att anlägga avlopp med slamavskiljare och markbädd.

Bilaga 5 Minireningsverk , 423.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för uppgifter om reningsverk.

Bilaga 6 Separerande system , 583.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för separerande system.

Läs av din vatten-/avloppsmätare
Formulär vid egenrapportering av din vatten-/avloppsmätare.

Intyg om utförd läckagekontroll av sluten tank Word, 41.6 kB.
Läckagekontroll av sluten tank, intyg