Liten asfalterad väg genom ett grönt landskap med röda hus i Gesebol.

Samhällsplanering

Genom detaljplaner och översiktsplan planerar vi för hur Bollebygds kommun ska se ut i framtiden.

Hur den fysiska planeringen ska bedrivas är till stor del reglerat i plan- och bygglagen och miljöbalken. Kommunens mål är att skapa ett hållbart samhälle, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor såväl som för djur- och växtlivet.

Lämna dina synpunkter om kommunens framtid

Arbetet med kommunens översiktsplan är igång och kommunen befinner sig just nu i processen med att inhämta synpunkter från allmänheten. Översiktsplanen ligger till grund för många beslut som berör hur kommunen ska använda mark och vatten. Det är ett strategiskt verktyg som sätter inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av hela kommunen.

Du kan delta i kommunens arbete med översiktsplanen genom att lämna dina synpunkter. Du lämnar dina synpunkter främst och bäst genom kommunens webbformulär.

Länk till webbformuläret hittar du härlänk till annan webbplats.

Länk till ytterligare information om översiktlig planering finner du i denna sidas vänsterspalt.