Liten asfalterad väg genom ett grönt landskap med röda hus i Gesebol.

Samhällsplanering

Genom detaljplaner och översiktsplan planerar vi för hur Bollebygds kommun ska se ut i framtiden.

Hur den fysiska planeringen ska bedrivas är till stor del reglerat i plan- och bygglagen och miljöbalken. Kommunens mål är att skapa ett hållbart samhälle, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor såväl som för djur- och växtlivet.

Medborgardialog om översiktsplan

Fram till den 31 januari 2020 finns en medborgardialog ute där vi vill att du bidrar med dina åsikter och tankar infor framtagandet av en ny översiktsplan för Bollebygds kommun. Du hittar information om medborgardialogen på vår sida om ny översiktsplan.