Mobilmeny.
Liten asfalterad väg genom ett grönt landskap med röda hus i Gesebol.

Samhällsplanering

Genom detaljplaner och översiktsplan planerar vi för hur Bollebygds kommun ska se ut i framtiden.

Hur den fysiska planeringen ska bedrivas är till stor del reglerat i plan- och bygglagen och miljöbalken. Kommunens mål är att skapa ett hållbart samhälle, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor såväl som för djur- och växtlivet.

På följande sidor kan du läsa mer om detaljplanering, översiktlig planering, hur du kan påverka samt hur kommunen arbetar från översiktsplan till byggstart.