Mobilmeny.
Byggarbete pågår

Bygglov och tillstånd

När du ska bygga nytt, bygga om eller göra ändringar av byggnader kan du behöva söka tillstånd.

Beroende på vad du vill göra och på vilken plats kan du behöva tillstånd i form av bygglov, rivningslov, marklov eller göra en bygganmälan till samhällsbyggnadsnämnden vid byggnation, rivning eller schaktarbeten. Det kan även krävas strandskyddsdispens om du bygger nära en sjö, vattendrag eller å.

Planläggningen av mark, vatten och byggande regleras i plan- och bygglagen, förkortat PBL.

Vi har försökt att göra hemsidan så strukturerad och tydlig som möjligt, för att du ska hitta informationen du söker på egen hand. Flikarna till vänster går igenom allt ifrån när du behöver bygglov, till anmälan av eldstäder och viktiga mått på murar, staket och plank.

Känner du dig osäker eller inte kan hitta det du söker kan du kontakta oss på byggenheten.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat .pdf eller .jpg

Förenklad delgivning

Bygg- och miljöenheten kan ibland använda sig av förenklad delgivning.

Det innebär att för att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar samhällsbyggnadsförvaltningen två brev. Vi skickar breven till din senast kända adress, därför är det viktigt att du anmäler ändrad adress när du har ett pågående ärende hos oss.

Det första brevet innehåller handlingen som du ska ta del av. Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande till dig om att vi skickat det första brevet. Om du bara får kontrollmeddelandet och inte handlingen, kontakta snarast samhällsbyggnadsförvaltningen.

När är du delgiven?

Du är delgiven det vill säga att du har tagit del av handlingen två veckor efter att vi postade det första brevet. Datumet framgår av kontrollmeddelandets text.

Exempel:

Det första brevet med handlingen som du ska ta del av skickar vi 1 mars.
Nästa arbetsdag 2 mars skickar vi ett kontrollmeddelande till samma adress.
Du har tagit del av handlingen 15 mars. Tider för att till exempel svara på brev från samhällsbyggnadsförvaltningen räknas därför från 15 mars

För mer information om förenklad delgivning kan du läsa i Delgivningslagen (2010:1932) 22-26 §§. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.