Byggarbete pågår

Bygglov och tillstånd

När du exempelvis ska bygga nytt, bygga om eller göra ändringar av byggnader gäller plan- och bygglagen, förkortat PBL. Av den framgår att du kan behöva tillstånd i form av bygglov, rivningslov, marklov eller göra en bygganmälan till samhällsbyggnadsnämnden vid byggnation, rivning eller schaktarbeten. Det kan även krävas strandskyddsdispens om du bygger nära en sjö, vattendrag eller å.

Vi har försökt att göra hemsidan så strukturerad och tydlig som möjligt, för att du ska hitta informationen du söker på egen hand. Flikarna till vänster går igenom allt ifrån när du behöver bygglov, till anmälan av eldstäder och viktiga mått på murar, staket och plank.

Känner du dig osäker eller inte kan hitta det du söker kan du kontakta oss.