Mobilmeny.

Beställning av kartunderlag

Här kan du beställa kartunderlag inför din ansökan om bygglov, ansökan om tillstånd till enskilt avlopp, anmälan om värmepump etc.

Fyll i formuläret för att beställa karta. Enklare kartor får du normalt inom några dagar, medan avancerade kartunderlag som nybyggnadskartor kan ta 6-8 veckor. Vi tar ut en avgift för kartor. För nybyggnadskarta (eller byggkarta) som krävs vid bygglov tas kartavgiften ut separat. Avgiften är från 1000 kronor och uppåt beroende på typ av karta och tidsåtgång.

I övriga ärenden (avlopp, förhandsbesked, strandskydd, värmepump) ingår kartavgiften i tillstånds- eller anmälningsavgiften.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende och för att kunna kontakta dig om vi behöver komplettera informationen. För att hantera dina personuppgifter behöver vi ditt samtycke, som du kryssar för längst ner i formuläret. Vi sparar uppgifterna så länge de behövs för att hantera ärendet. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under "Om webbplatsen" Länk till annan webbplats..Jag behöver kartunderlag för ansökan/anmälan om... * (obligatorisk)
Om du är osäker på vilken karta du behöver, kan du sätta ett kryss i rutan "Annat", och beskriva med egna ord vilken typ av byggnation eller anläggning det gäller. Vi kontaktar dig om något är oklart.
Jag behöver kartunderlag för ansökan/anmälan om...Jag vill ha utdraget i följande format: * (obligatorisk)
Jag vill ha utdraget i följande format:Godkännande av avgift * (obligatorisk)
För förenklade bygglovskartor och nybyggnadskartor tas en separat avgift ut. Om du beställer en karta för bygglov kommer du debiteras avgiften separat, även om du sedan inte ansöker om bygglov. Avgiften är från 1000 kronor och uppåt beroende på typ av karta och tidsåtgång.
Godkännande av avgift