Mobilmeny.

Anslagstavla

Tillkännagivande av protokoll och kungörelser

Om anslagstavlan

Det här är Bollebygds kommuns digitala anslagstavla. Här meddelas exempelvis information om kommande kommunfullmäktigemöten, justerade protokoll och andra typer av kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll meddelas på kommunens officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Dessa meddelanden/anslagsbevis sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje anslag står det vilken dag det tas bort. Med anslaget talar vi om att protokollet är justerat och att det nu finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i tre veckor från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras (vinner laga kraft).

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller information om samråd vid framtagande av en detaljplan.

Prenumerera på protokoll på anslagstavlan

Vill du prenumerera på justerade protokoll skriver du in din e-post adress, klickar i prenumerera och klickar på ok. Din e-postadress sparas i vårt webbpubliceringssystem och vi behöver den för att du ska kunna få ett mejl varje gång vi publicerar ny information. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under ”Om webbplatsen”. Du kan också prenumerera på annan information via vår samlingssida för prenumerationer.

Hantera prenumeration