Mobilmeny.

Styrdokument

Kommunen har rätt att fatta beslut som är bindande för kommuninvånarna inom flera områden, till exempel miljö- och hälsoskydd, avgifter, allmän ordning och trafik.

Som komplement till lagar som beslutats av Sveriges riksdag får kommunens förtroendevalda fatta beslut om styrdokument som gäller för kommunens verksamheter och de invånare som bor i kommunen. Styrdokumenten utgör den kommunala författningssamlingen.

I den kommunala författningssamlingen ingår bland annat: