Mobilmeny.
Blombukett

Stipendier och utmärkelser

Bollebygds kommun delar varje år ut ett antal stipendier och utmärkelse till personer som på ett eller annat sätt sprider en positiv bild av kommunen, främjar demokratifrågor eller gör värdefulla insatser inom kultur och idrott.

Utmärkelserna delas ut till en eller flera personer, grupper eller föreningar och ska ses som uppmuntran och belöning för värdefulla insatser.

Fyra utmärkelser och stipendier delas ut varje år

Kommunen delar varje år ut fyra utmärkelser och stipendier. Vi utser en Bollebygdsambassadör, som genom sina insatser agerar som en god ambassadör genom att hjälpa till och sprida en positiv bild av kommunen. Vi delar även ut ett kulturstipendium och ett demokratistipendium samt hyllar årets mästare, idrottare som bor i eller är medlem i en förening i kommunen och som vunnit ett svenskt eller internationellt mästerskap.

Information om de olika stipendierna och utmärkelserna hittar du i vänstermenyn.