Mobilmeny.

Dialog och synpunkter

Du som bor i Bollebygds kommun kan vara med och påverka hur kommunen ska arbeta, inte enbart genom att rösta i de kommunala valen var fjärde år. Har du synpunkter, frågor och vill vara delaktig finns flera möjligheter.

Medborgarförslag

Alla folkbokförda kommuninvånare kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Invånardialog

I Bollebygds kommun vill vi ha ett nära samarbete med våra invånare och vi vill hitta nya vägar att fånga upp invånarnas kunskaper och ideér. Vi vill se dig som en tillgång i att forma framtiden för kommunen. Samråd, möten, enkäter är exempel på invånardialoger.

Invånardialog ger förtroendevalda och tjänstemän förutsättningar att fatta bättre beslut och bättre förstå behoven hos kommuninvånarna.

Bollebygds kommun har haft invånardialog kring följande områden:

  • Vision 2025
  • Översiktsplaner
  • Detaljplaner
  • 100 000-kronorsprocessen för barn och unga
  • Trygghet
  • Trafik
  • 55+ boende
  • Allaktivitetshuset Krafthuset
  • Tillgänglighet för alla

Principer för invånardialog

Kommunfullmäktige har beslutat om principer för invånardialog. Principerna ska vara vägledande för kommunen för att kunna genomföra dialogerna på ett bra, trovärdigt och effektivt sätt. Principer för invånardialog kan du läsa mer om via länken i högerkolumnen.