Mobilmeny.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Bollebygds kommun har rätt att lämna in ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag ska handla om sådant som har med kommunens verksamhet att göra. 

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Bollebygds kommun kan lämna in ett medborgar-förslag. Det innebär att t ex även barn och ungdomar kan lämna in medborgarförslag.

Vem kan inte lämna ett medborgarförslag?

Föreningar, organisationer, råd eller andra sammanslutningar kan inte lämna in medborgarförslag.

Vilka krav ställer kommunen på ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag ska:

  • vara skriftligt
  • innehålla uppgifter om namn, adress och telefonnummer till den som lämnat in förslaget
  • innehålla ett konkret förslag som kommunen kan ta ställning till
  • inte handla om mer än en sak eller ett ämne

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag ska gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan handla om allt från samhälls-planering och trafikfrågor till frågor som rör skola och äldreomsorg. Genom ett medborgarförslag har du möjlighet att påverka den kommunala demokratin i frågor som är viktiga för dig.

Vad får ett medborgarförslag inte handla om?

Förslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller bryta mot någon lag. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskilda personer.

Vad händer med ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och därefter går förslaget vidare till kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd för handläggning och besvarande (beslut).

När du lämnat in ett medborgarförslag till kommunen blir det en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av förslaget.

Skicka in ett medborgarförslag?

Du kan skicka ditt medborgarförslag via formuläret nedan, eller via e-post till: kommunstyrelsen@bollebygd.se

Du kan också skicka det via post till:

Bollebygds kommun
Ballebovägen 2
517 83 Bollebygd

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter