Mobilmeny.

Säkerhet och kris

Medborgarna och samhället måste ha en förmåga att hantera oönskade händelser och kriser.

Kommunen arbetar kontinuerligt med krisberedskap men alla medborgare har också ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet.

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas till att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Kommunen arbetar med risker och sårbarheter för att förhindra och lindra konsekvenser av oönskade händelser och kriser. Krisberedskapsarbetet bygger på att den som har ansvar för en verksamhet i vardagen har motsvarande ansvar vid en oönskad händelse eller kris.

I kommunen finns en organisation för ledning av kriser som övar regelbundet.