Mobilmeny.

Giftinformation

Om någon i din närhet har druckit eller ätit något som du bedömer som riskfyllt (hushållskemikalier och liknande), ring Giftinformationscentralen.

Giftinformationscentralen ger dig kvalificerad rådgivning i form av åtgärder du genast kan vidta och vart du därefter bör vända dig.

  • Giftinformationscentralen, telefon 010-456 67 00.

Vid akut förgiftning dygnet runt, telefon 112.

De vanligaste förgiftningarna orsakas av:

  • läkemedel
  • inandning av farliga ämnen
  • kemiska produkter
  • svamp
  • växter.