Mobilmeny.

EU-val 2024

Val till Europaparlamentet hålls söndag 9 juni 2024. Förtidsröstningen öppnar onsdag 22 maj och har öppet varje dag fram till och med 9 juni.

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år och det är då du som medborgare i ett EU-land har möjlighet att påverka hur Europeiska unionens framtid ska se ut. I Bollebygd finns Europa Direkt Sjuhärad som är Sjuhärads informationskontor när det gäller EU-frågor. Besök deras webbsidor för att få mer information inför EU-valet.

Valnämndens uppdrag

Valnämnden i Bollebygds kommun ansvarar för genomförandet av val och folkomröstningar inom kommunen. Valnämnden ska bland annat föreslå indelning i valkretsar och valdistrikt (länsstyrelsen fastställer), ordna röstningslokaler, utse och utbilda röstmottagare. Valnämnden ansvarar också för den s.k. onsdagsräkningen. Läs mer om valnämnden i Bollebygds kommun.

Valdistrikt och vallokaler

Bollebygds kommun är indelat i fem valdistrikt: Olsfors, Töllsjö, Bollebygd Väst, Bollebygd Syd och Bollebygd Öst. I varje valdistrikt finns en vallokal.

Vallokalerna:

  • Olsfors – Söråns förskola
  • Töllsjö – Töllsjöskolans idrottshall
  • Bollebygd Väst – Aulan/Arenan, nya delen av skolan
  • Bollebygd Syd – Bollebygdskolans matsal
  • Bollebygd Öst – Bollebygdskolans bibliotek.

Lokal för förtidsröstning

Förtidsröstningen har en ny lokal för EU-valet: Krumelurs gamla lokal på Kungsbackavägen 1, Bollebygd.

Att rösta

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen den 9 juni
  • och svensk medborgare och är (eller har varit) folkbokförd i Sverige
  • eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Hos Valmyndigheten kan du läsa om rösträtt och hur du kan rösta när det är val (val.se) Länk till annan webbplats..

Röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress och inför EU-valet ska du ha fått ditt röstkort senast den 22 maj. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn och adress och öppettider. Läs mer om röstkortet.

Rösta i din vallokal på valdagen, förtidsrösta eller få hjälp med att rösta

På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. Du kan förtidsrösta fram till och med valdagen, var som helst i hela landet.

Om du inte själv kan ta dig till en lokal för förtidsröstning eller vallokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder finns det hjälp att få, genom till exempel ambulerande röstmottagning. Läs mer om att rösta i val.