Mobilmeny.
Folk på torget i Bollebygd

Folkhälsa

Att ta hand om sin egen hälsa är i första hand var och ens enskilda ansvar. Det innebär emellertid inte att vi som kommun kan slå oss till ro. Vi har en annan roll och ett annat ansvar i hälsoarbetet.

Invånarna i Bollebygds kommun mår relativt bra 

Invånarna i Bollebygds kommun mår relativt bra enligt de undersökningar som görs. Känslan av att må bra och att vara vid god hälsa är individuell och kan inte bestämmas av någon annan. Att må bra värderas högt av varje individ och hälsan hänger också ihop med samhällets utveckling och välfärd. Kommunen arbetar främjande och förebyggande för att våra invånare ska må bra och känna sig trygga i sin närmiljö. Det handlar om allt från att stödja föräldrar i sin föräldraroll, till ungdomsdemokrati och stadsplanering.

Folkhälsoarbete i Bollebygd

Bollebygds kommun och Västra Götalandsregionen ansvarar för verksamheter som betyder mycket för befolkningens hälsa och samarbetar därför för att förbättra hälsan och välfärden för kommunens invånare. Vår roll och vårt ansvar som kommun är att försöka skapa så goda förutsättningar som möjligt för att var och en ska kunna göra egna val för sin hälsa.

För att uppnå en god hälsa i Bollebygd arbetar folkhälsostrategen för att:

  • Folkhälsoperspektivet ska bli en naturlig del i den löpande planeringen i kommunen.
  • Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa bland hela befolkningen.
  • Stödja och samordna arbetet med till exempel föräldraskapsstöd, och det förebyggande arbetet mot alkohol, tobak och droger.
  • Stärka arbetet för delaktighet och inflytande som till exempel ungdomsdemokrati.