Mobilmeny.

Tillgänglighetspriset

Bollebygds kommuns tillgänglighetspris delas ut till ett företag, en förening eller en organisation som har bidragit i arbetet med att göra kommunen mer tillgänglig för alla. Priset ska uppmärksamma goda insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Priset delas ut till ett företag, en förening eller en organisation som har arbetat för att göra sina lokaler eller sin verksamhet tillgänglig för alla invånare eller besökare i Bollebygds kommun. Vidare ska priset motivera företag, föreningar och organisationer att genomföra förbättringar inom tillgänglighetsområdet som skapar en välkomnande, tillgänglig och användbar verksamhet för människor med funktionsnedsättningar.

De nominerade ska ha arbetat med något eller några av dessa områden:

  • Fysisk tillgänglighet: lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer m.m.
  • Bra bemötande: ett inkluderande bemötande som innebär en välkomnande miljö för alla.
  • Tillgänglig information och kommunikation, som till exempel webbplatser, broschyrer och annat.

Innovationer och goda idéer på området kan också premieras.

Priset består av ett diplom om 5 000 kr.

Här kan du se vinnare av tillgänglighetspriset.

Så utses vinnaren

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnare av tillgänglighetspriset. Priset delas ut av kommunalrådet.

Om kommunen inte fått in några nomineringar eller om de nomineringar som inkommit inte uppfyller kriterierna för priset kan kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att priset inte delas ut det året.

Nominera senast 15 september varje år

I formuläret nedan kan du föreslå ett företag, en förening eller en organisation som du tycker uppfyller kriterierna. Observera att du inte kan nominera en enskild person.

Formuläret går till vår folkhälsostrateg.


Namn

På vilket sätt har din kandidat gjort samhället mer tillgängligt, delaktigt och jämlikt?
Jag som nominerar heter
Jag som nominerar heterMed tillgänglighetspriset vill Bollebygds kommun lyfta fram och belöna företag, föreningar och organisationer som har bidragit i arbetet med att göra kommunen mer tillgänglig för alla. Priset ska uppmärksamma goda insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Insatserna kan röra sig om ökad fysisk tillgänglighet men också exempelvis information/kommunikation och bemötande.

Tillgänglighetspriset är en hedersutmärkelse som syftar till att lyfta fram goda exempel och sprida information om tillgänglighet. Vidare ska priset motivera näringsidkare, föreningar och organisationer att genomföra förbättringar inom tillgänglighetsområdet som skapar en välkomnande, tillgänglig och användbar verksamhet för människor med funktionsnedsättningar.

Tillgänglighetspriset består av ett diplom och 5 000 kronor.

Kriterier
Tillgänglighetspriset delas ut till företag, förening eller organisation som arbetat för att göra sina lokaler eller sin verksamhet tillgänglig för alla invånare eller besökare i Bollebygds kommun. De nominerade ska ha arbetat med något eller några av dessa områden:

  • Fysisk tillgänglighet; lokaler, bostäder, inom – och utomhusmiljöer med mera.
  • Bra bemötande; ett inkluderande bemötande som innebär en välkomnande miljö för alla
  • Tillgänglig information och kommunikation, som till exempel webbplatser, broschyrer och annat
  • En tillgänglig och inkluderande verksamhet

Innovationer och goda idéer på området kan också premieras.

Marknadsföring av priset
Information om priset och möjlighet att nominera sker inom kommunens befintliga kanaler för kommunikation och information. Annonsering i lokaltidningen cirka en månad innan sista ansökningsdatum.

Nominering och prisutdelning
Alla är välkomna att nominera företag, föreningar och organisationer under nomineringsperioden. Sista ansökningsdatum är 15 september varje år.

Beredning av ärendet sker av de funktioner inom tjänstemannaorganisationen som berörs utifrån inkomna nomineringar. Exempel på funktioner som kan bli relevanta i ärende­beredningen är kommunikatör, folkhälsostrateg, kultur- och fritidschef, representant från samhällsbyggnadsförvaltningen samt näringslivschef. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnaren. Om kommunen inte fått in några nomineringar eller om de nomineringar som inkommit inte uppfyller kriterierna för priset kan kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att priset inte delas ut det året.

Priset delas ut i samband med den årliga julmarknaden eller vid annat högtidligt tillfälle om julmarknaden av någon anledning uteblir. Priset delas ut av kommunalrådet.