Mobilmeny.
Politiker och vinnare står uppställda på kommunhusets trappa efter utdelningen.

Från vänster: Emma Isfeldt (S) kommunfullmäktiges ordförande, Lisette Vermeulen (SD) kommunfullmäktiges 1:a vice ordförande, Michael Plogell (FR) kommunstyrelsens ordförande, Sverre Fredriksson (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Bollebygdsambassadör Reidar Knutsson och Hestrafors IF:s representant Anders Simonsson.

Vinnare tillgänglighetspriset

Bollebygds kommuns tillgänglighetspris delades för första gången ut till ett företag, en förening eller en organisation som har bidragit i arbetet med att göra kommunen mer tillgänglig för alla. Priset ska uppmärksamma goda insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Tillgänglighetspriset 2022 till Hestrafors IF

Motiveringen bakom utmärkelsen för tillgänglighetspriset 2022 lyder:

”Hestrafors IF är en förening som bidragit i arbetet med att göra Bollebygds kommun mer tillgänglig för alla. Föreningen jobbar aktivt för att inkludera alla i sin verksamhet genom bland annat tillgänglighetsanpassat utegym, renovering av klubbstuga, uppstart av frame-fotboll och en aktiv anläggning på Bollevi som fortsätter att utvecklas. Hestrafors IF har en positiv inställning och skapar en välkomnande, tillgänglig och användbar verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar.

Hestrafors IF tilldelas tillgänglighetspriset 2022 för de goda insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.”