Mobilmeny.

Regler, planer, strategier, riktlinjer och policys

Nedan listas ett urval av kommunens strategier, regler, planer, riktlinjer och policys.

Regler och riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna bestämmelser för användande av Bollebygds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA.pdf , 26.5 kB. 26.5 kB 2016-01-05 13.39
Avfallsföreskrifter.pdf , 554.4 kB. 554.4 kB 2022-02-24 13.06
Avfallsplan.pdf , 3.5 MB. 3.5 MB 2022-02-24 13.05
Bestämmelser för kommunalt partistöd i Bollebygds kommun.pdf , 138.1 kB. 138.1 kB 2020-12-22 08.15
Biblioteksplan 2022-2025 för Bollebygds kommun.pdf , 267.5 kB. 267.5 kB 2022-10-05 13.46
Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare.pdf , 169.7 kB. 169.7 kB 2021-02-23 16.14
Lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun.pdf , 3.8 MB. 3.8 MB 2022-10-03 11.56
Lokalresursplan Bollebygds kommun 2021-2030.pdf , 1.6 MB. 1.6 MB 2022-04-06 13.35
Regler för fria resor i gymnasieskolan.pdf , 35.3 kB. 35.3 kB 2015-11-09 09.32
Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun.pdf , 239.5 kB. 239.5 kB 2021-12-23 11.09
Riktlinjer för resor, möten och transporter i Bollebygds kommun.pdf , 192.4 kB. 192.4 kB 2021-12-23 10.13
Riktlinjer godkännande och rätt till bidrag för enskild huvudman som bedriver fristående förskola och pedagogisk omsorg.pdf , 221.3 kB. 221.3 kB 2019-09-17 10.23
Riktlinjer mot mutor och jäv.pdf , 267.6 kB. 267.6 kB 2018-04-16 08.39
Riktlinjer för exploatörssamverkan i detaljplaneprocessen(SBN2021213-4).pdf , 195.1 kB. 195.1 kB 2022-03-10 11.09
Riktlinjer för medborgarförslag i Bollebygds kommun.pdf , 130.9 kB. 130.9 kB 2022-06-01 15.21
Riktlinjer vid direktupphandling i Bollebygds kommun.pdf , 161.9 kB. 161.9 kB 2022-06-02 15.33
Riktlinjer för uppvaktning, avtackning och gåvor i Bollebygds kommun.pdf , 219.2 kB. 219.2 kB 2022-06-10 08.47
Riktlinjer för visselblåsarfunktion i Bollebygds kommun.pdf , 283.9 kB. 283.9 kB 2022-06-28 16.48
Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd i Bollebygds kommun.pdf , 267.9 kB. 267.9 kB 2022-07-18 12.35
Rutiner för att främja närvaro.pdf , 691.9 kB. 691.9 kB 2019-09-17 10.32

Strategier och policys