Mobilmeny.
En äldre dam i strömlöst kök.

Bildkälla: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Hur löser du din vardag under en kris?

Under nästa vecka, 25 september-1 oktober, infaller Beredskapsveckan. Det är en årlig informationsinsats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att öka vår motståndskraft inför kriser och krig.

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Under 2023 är temat för Beredskapsveckan "Öva".

Stärk din motståndskraft och egenberedskap

Många fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Nedan finner du en länk till webbutbildningen "Sju dagar" där du kan utmana dig själv i att klara sju dagar utan el – oförberedd.

Där finns också en tydlig steg för steg-checklista så att du kan förbereda dig genom att packa din egen krislåda. Tanken är att du efter utbildningen ska kunna ha en bättre beredskap inför en kris.

Webbutbildningen Sju dagar (msb.se) Länk till annan webbplats.
"Kliv in i en fiktiv kris som pågår under sju dagar. Anta utmaningen och se hur väl du klarar den."

Källa: Beredskapsveckan, MSB.se.

Broschyren Om kriget eller krisen kommer

Eget ansvar är viktigt i en kris. Alla kan göra något i det lilla och på så vis byggs Sveriges motståndskraft vid kris upp. Du kan läsa mer om vad du kan göra i broschyren Om kriget eller krisen kommer.