Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 19 oktober

I början av fullmäktiges möte kommer det att vara utdelning av kulturstipendium. I våras beslutade utbildningsnämnden att Boy Konsthall och systrarna Östebro tilldelas årets kulturstipendium. Enligt reglementet så ska detta stipendium delas ut på ett fullmäktigemöte.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten. Webbsändningen kommer du att kunna följa här Länk till annan webbplats.. Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2023 för Bollebygds kommun
  • Delårsrapport augusti 2023, Bollebygds kommun
  • Revidering av styrmodell för Bollebygds kommun
  • Begäran från Bollebo om avyttrande av fastighet Örlid 1:73, Olsfors