Mobilmeny.
Bild från landshövding Sten Tolgfors besök i Bollebygd.

Från vänster: Monique Wannding, chef för Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen; Daniel Persson, kommunstyrelsens 1:a vice ordförande; Ingridh Anderén, kommunstyrelsens 2:a vice ordförande; Melsik Harytjunjan, praktikant Länsledningens kansli; Ulf Rapp, kommunstyrelsens ordförande; Sten Tolgfors, landshövding. Foto: Monica Holmgren, kommundirektör.

Landshövdingen på besök

Den 1 juni var landshövding Sten Tolgfors på besök i Bollebygd.

Landshövdingen träffade kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektören för att prata om frågor som rör regionen.

Bland annat fördes en dialog kring regional utveckling, grön omställning och civilt försvar. Den så aktuella och viktiga frågan om tåg och station i Bollebygd var givetvis uppe på bordet samt kollektivtrafik överlag.