Mobilmeny.
Logotyp Bollebygds kommun. En svart sköld med en gul kanna och texten Bollebygds kommun.

Positivt besked för HK Bollebygd och Bollebygds kommun

HK Bollebygd har tillsammans med Bollebygds kommun ansökt om medel från södra delregionala nämnden (DRNS) för att föreningen ska kunna erbjuda utökad läxhjälpsverksamhet riktad till grundskolelever. Nu har beskedet kommit: DRNS har beviljat ansökan om 686 000 kronor!

Bollebygds kommun har tillsammans med HK Bollebygd ansökt om projektstöd för projektet ”Innanförskap och gemenskap”. Projekttiden är 2023-2026 med en total budget på 686 000 kronor.

Om projektet Innanförskap och gemenskap

Projektet kommer att erbjuda utökade möjligheter till läxhjälp och fysisk aktivitet för grundskolelever med syftet att stärka ungdomarnas förutsättningar för fullföljda studier.

Målet är också att erbjuda ofrivilligt ensamma pensionärer möjlighet att engagera sig i läxhjälpsverksamheten, och på så vis erbjuda meningsfull sysselsättning och gemenskap.

Förhoppningen är att projektet ska leda till att fler ungdomar klarar av sina studier och att fler äldre hittar en tillfredsställande aktivitet.

Ett behov att kombinera fysisk aktivitet och läxhjälp

HK Bollebygd har sedan tidigare fått medel från södra delregionala nämnden för att arbeta aktivt med att få fler barn och unga att utöva fysisk aktivitet, upptäcka rörelseglädje och gemenskap inom föreningslivet.

Under arbetets gång har HK Bollebygd sett behov av att utveckla projektet och även erbjuda läxhjälp till skolelever. Därmed föddes idén om att söka mer projektmedel från nämnden.

- Det känns helt fantastiskt att vi i handbollsklubben får den här möjligheten att kombinera läxhjälp med fysisk aktivitet och samtidigt få ytterligare en effekt att hjälpa äldre att aktivera sig genom att hjälpa barn och ungdomar att fullfölja sina studier. Samtidigt kommer vi att erbjuda en gemenskap för alla i handbollsklubben Bollebygd, säger Niklas Löf, ordförande i HK Bollebygd.

När kommer läxhjälpen att starta?

- Vi kommer att dra igång under november.

Om jag är pensionär och vill engagera mig i läxhjälpsverksamheten, hur gör jag då?

- Om man redan nu kan tänka sig att hjälpa till så kan man kontakta mig, Niklas Löf. Vi kommer att gå ut via alla våra kanaler för att hitta så många som möjligt som vill hjälpa till.

Vad tror du att det här projektet kommer att betyda för barn och unga i kommunen?

- Jag hoppas att projektet kommer att bli en stadigvarande och långsiktig del av handbollsklubben Bollebygds verksamhet. Jag tror också att projektet kommer att ha en stor effekt inte bara för barn och unga utan även pensionärer. Man kan hitta ett sammanhang och en gemenskap och där kan föreningslivet bidra till en ökad livskvalitet hos barn, ungdomar och pensionärer.

Bakgrund till projektet Innanförskap och gemenskap

Södra delregionala nämnden beslutade den 29 mars 2023 om att utlysa projektstöd för hälsofrämjande och förebyggande insatser med inriktning fullföljda studier för grundskolelever samt minskad ofrivillig ensamhet och social isolering för äldre.

Projektstödet kunde sökas av kommuner i nämndens område tillsammans med aktörer i det civila samhället. Kommunen är den part som ansöker om stödet medan aktören i det civila samhället blir den part som genomför insatsen.

Kontaktpersoner för att besvara frågor om projektet