Mobilmeny.
Vindkraftverk bakom ett solcellstak i soluppgången.

Stor potential i Sjuhärad för produktion av vind- och solkraft

Idag är elanvändningen i Västra Götaland långt högre än elproduktionen. Den pågående elektrifieringen inom industri- och transportsektorerna gör att elanvändningen kommer att öka ytterligare.

I Sjuhärads kommuner produceras cirka 0,5 terawattimmar per år (TWh/år) vilket motsvarar 20 procent av den el som förbrukas. Detta faktum är en av anledningarna till att Boråsregionen låtit se över områden i medlemskommunerna som kan vara lämpliga för vind- och solkraftsproduktion.

Potentialen för vind- och solkraftsproduktion i Sjuhärad kan vara så hög som 16 TWh/år om alla identifierade ytor används effektivt för etableringar. Det framgår av en nyligen genomförd analys som tagits fram av Sweco på uppdrag av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund i samarbete med medlemskommunerna.

Läs hela rapporten på borasregionen.se Länk till annan webbplats..