Mobilmeny.

Tomtarbetet vid Tingshuset

Vad händer på tomten mellan Centrumhuset och Tingshuset?

Kommunen har fått frågan vad som händer på fastigheten där Tingshuset tidigare låg. Järngrinden som äger fastigheten håller på att ta bort sly och jämna till marken, helt enkelt snygga till området för allas trevnad. Det finns inga andra planer för området i nuläget.